Drukāt

Vairākiem novadgrāvjiem Gaujas ciemā plāno piešķirt pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas statusu

.

Gravis 800Lai novadā turpinātu polderu un meliorācijas sistēmas plānveida sakārtošanu, Carnikavas novada dome februārī nolēma rosināt vairākiem grāvjiem Gaujā piešķirt pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas statusu. 
 
Šādu statusu pašvaldība vēlas noteikt septiņiem novadgrāvjiem dārzkopības sabiedrībās "Atpūta", "Saule" un "Zvejnieks – 1".
 
Pirms galīgā lēmuma pieņemšanas pašvaldība līdz šī gada 1. jūnijam apzinās zemes īpašniekus vai tiesiskos valdītājus, kuru zemes robežās atrodas koplietošanas meliorācijas sistēmas, lai noskaidrotu viņu viedokļus, kas tiks apkopoti līdz 1. augustam.
 
Pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas statuss ļauj šajos objektos ieguldīt gan pašvaldības, gan Eiropas fondu līdzekļus to sakārtošanā un uzturēšanā, tādējādi uzlabojot šajās teritorijās dzīvojošo novadnieku dzīves kvalitāti.
 
Carnikavas Komunālserviss