Drukāt

Dome lemj turpināt ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstīšanu Carnikavā, piesaistot ES fondu līdzekļus

.

UdensTurpinot uzlabot ūdensapgādes un notekūdeņu savākšanas kvalitāti Carnikavā un šī pakalpojuma pieejamības paplašināšanai, Carnikavas novada dome 3. augusta sēdē nolēma atbalstīt projekta "Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Carnikavā, III kārta" īstenošanu.


Projekta īstenošanas gaitā paredzēts izbūvēt kanalizācijas un ūdensapgādes tīklus Bišu, Ceriņu, Cīrulīšu, Dambja, Draudzības, Īsajā, Jāņa, Kokgaujas, Līņu, Ludmilas Azarovas, Mazajā Gaujas, Mazajā Lašu, Mežrožu, Rūpnieku, Viestura un Vimbu ielās Carnikavas ciemā. Tādējādi līdz 2022. gada 31. martam vismaz 162 iedzīvotājiem tiks nodrošināt pieslēgšana centralizētajai kanalizācijas un ūdensapgādes sistēmai.

Lai saņemtu Eiropas Savienības Kohēzijas fonda (ES KF) līdzfinansējumu, projekts ir iesniegts Centrālajā finanšu un līgumu aģentūrā. Projekta kopējās izmaksas tiek lēstas 1 528 555,62 eiro, no kuriem ES KF līdzfinansējums paredzēts 409 360 eiro.