Drukāt

Kur likt dārza atkritumus un nozāģētos zarus

.

Zaru kaudzeKā katru pavasari, atsākoties dārza darbu sezonai, aktuāls ir jautājums – kā atbrīvoties nozāģētajiem zariem un citiem bioloģiskajiem dārza atkritumiem.
 
Nozāģētos zarus, krūmus, kokus aizliegts izmest ārpus sava īpašuma teritorijas, kā arī pašvaldībai piederošajās teritorijās un mežos. Zari ir jāsasmalcina (jāsacērt vai jāsazāģē), lai tos varētu ērtāk sadedzināt vai ievietot bioloģiskajiem atkritumiem paredzētajos maisos. Zarus drīkst sadedzināt savā teritorijā, bet tikai tad, ja tas netraucēt apkārtējiem – dedzināšana jāsaskaņo ar kaimiņiem un šādām darbībām jāizvēlas piemēroti laika apstākļi.
 
Atgādinām, ka kompostēšanas tehnoloģija ir videi piemērotākā un arī ilgtspējīgākā zaļo un dārza atkritumu apsaimniekošanas metode. Turklāt kompostējot savā teritorijā var arī ietaupīt, jo iedzīvotājiem, kuri dzīvo privātmājā un kompostē vai šķiro bioloģiski noārdāmos atkritumus, minimālais sadzīves atkritumu izvešanas biežums ir vienu reizi mēnesī, bet tiem, kuri nekompostē un nešķiro – divas reizes mēnesī.
 
Aicinām dārzu kopt regulāri, lai kokaugu pieaugums neveidotos pārāk liels!
 
Zaļo jeb bioloģiski noārdāmo atkritumu savākšanai ir iespēja iegādāties speciāli marķētus, izturīgus atkritumu maisus, kuru cenā iekļauta atkritumu izvešana. Piepildītais maiss atkritumu izvešanas dienā jānovieto blakus pilnajam konteineram vai speciāli pieteiktā vietā.
 
Vēl līdz 15. aprīlim atļauta koku ciršana (tas neattiecas uz dārza kokaugiem). Lai veiktu koku novērtēšanu un saņemtu ciršanas atļauju, jāvēršas Carnikavas novada pašvaldības aģentūrā "Carnikavas Komunālserviss" pa tālr.: 67993705 vai rakstot uz e-pasta adresi . Iesnieguma pielikumā iesniedzējs jāpievieno īpašuma vai valdījuma tiesību apliecinošo dokumentu kopijas, zemesgabala robežu plāna kopija un shēma ar norādītu cērtamo koku atrašanās vietu.
 
Atgādinām, ka sods par teritoriju, t. sk. mežu, grāvju piemēslošanu ar jebkādiem atkritumiem – 70-700 eiro.
 
Carnikavas Komunālserviss