Drukāt

ŪPS verifikācijas termiņš atlikts uz jūliju

.

udensskaititajsValstī noteiktās ārkārtējās situācijas laikā aprēķinos tiek ņemti vērā arī to ūdens patēriņa skaitītāju (ŪPS) rādījumi, kam verifikācijas termiņš beidzies pirms tās izsludināšanas un tās laikā. Tā kā ārkārtējā situācija pagarināta vēl līdz 2021. gada 6. aprīlim, ūdens uzskaite īpašumos ar uzskaitei derīgiem skaitītājiem, verificējot esošos vai uzstādot jaunus vai atkārtoti verificētus, būs jānodrošina trīs mēnešu laikā, tātad obligāti – no šī gada 7. jūlija.
 
Skaitītāju rādījumu nodošanai un rē­ķi­nu elektroniskai saņemšanai aicinām iz­mantot Bill.me. Ja vēl neesat Bill.me lietotājs, uz sūtiet infor­māciju: vārds, uzvārds, īpašuma adrese, e-pasta tematā norādot – "Vēlos reģistrēties Bill.me".
 
Carnikavas Komunālserviss