Drukāt

Carnikavas dārzciemā ielu aizsargjoslās izzāģēts liels apauguma apjoms

.

Apaugums izzagets-8163 800Pabeigta krūmu un kokaugu izzāģēšana ielu nodalījuma joslās Carnikavas dārzciemā, kas bija nepieciešams sagatavošanas darbs pirms projekta "Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Carnikavā, III kārta" būvdarbu sākšanas. Kopš decembra vidus kopumā tika izzāģēti vairāk nekā 2 km dzīvžogu, un patlaban Carnikavas Komunālservisa darbinieki izved un utilizē zarus.
 
Izzāģēts ļoti liels apauguma apjoms, tāpēc atkārtoti atgādinām māju un vasarnīcu īpašniekiem, ka ielu aizsargjoslās aizliegts stādīt kokaugus.
 
Saskaņā ar Carnikavas novada apstādījumu aizsardzības, teritorijas labiekārtošanas, kopšanas un būvju uzturēšanas noteikumiem un Aizsargjoslu likumu ielas nodalījuma joslām (ceļa daļa no brauktuves malas līdz īpašuma robežai) ir jābūt brīvām no apstādījumiem, tāpēc tajās nedrīkst neko novietot vai būvēt. Ielu aizsargjoslas ir pašvaldības īpašums, un jau desmit gadu novadnieki regulāri tiek informēti par nepieciešamību to attīrīt no dzīvžogiem u.c., kas atrodas ārpus viņu nekustamā īpašuma robežas.
 
Par izvairīšanos no pienākuma uzturēt un apsaimniekot dzīvojamajai mājai piegulošo teritoriju fiziskajām personām var izteikt brīdinājumu vai uzlikt naudas sodu līdz 350 eiro, bet juridiskajām personām – līdz 1400 eiro.
 
Carnikavas Komunālserviss
Share on Facebook Tweet