Drukāt

"Carnikavas Komunālservisa" atgādinājums klientiem

.

Ādažu novada pašvaldības aģentūra "Carnikavas Komunālserviss" atgādina, ka ārkārtējās situācijas laikā līdz 2022. gada 11. janvārim klientu apkalpošanu veic tikai pēc iepriekšēja pieraksta, kā arī apkalpo klientus tikai ar sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu. Iepriekšēja pieteikšanās pa tālruni 67993705.

"Carnikavas Komunālservisā" klientu apkalpošana notiek epidemioloģiski drošā vidē. Ierodoties aģentūras telpās, klientam ir jālieto sejas aizsargmaska.

PA CKS pakalpojumus var saņemt:
1. elektroniski, apmeklējot PA CKS tīmekļvietni: http://www.komunalserviss.carnikava.lv/ vai
https://www.adazi.lv/pakalpojumi/carnikavas-pagasta-pakalpojumu-veidlapas/
2. konsultējoties ar PA Carnikavas komunālserviss darbiniekiem par pakalpojumu pieteikšanu 67993705.
3. iesniegumu PA CKS var iesniegt
• portālā latvija.lv sadaļā "Iesniegums iestādei". Šī pakalpojuma ietvaros iesniedzams dokuments, kurā ietverts iestādes kompetencē esošs lūgums, sūdzība, priekšlikums vai jautājums, atbilstoši Iesniegumu likumam;
• iesniegumu var iesniegt, atstājot to PA CKS pastkastē (atrodas pie PA CKS ieejas durvīm).

Jau iepriekš pateicamies iedzīvotājiem par sapratni!
Share on Facebook Tweet