Drukāt

Martā novada ciemos sakops ielu aizsargjoslas

.

Krustojums 800Carnikavas Komunālserviss apzinājis vietas Kalngalē, Garciemā, Carnikavā, Siguļos un Gaujas ciemā, kur nepieciešama ielu nodalījuma joslu sakopšana. Kad vēsturiski šaurajās novada ciemu ielās vasarā sakuplo koki un krūmi, ievērojami samazinās ielu pārredzamība, kas ietekmē visu satiksmes dalībnieku drošību, tāpēc par to jāparūpējas jau ziemā.
Drukāt

Siltumenerģijas tarifs šogad nepieaugs

.

Radiators 18lppApkopojot 2017. gada datus par siltuma ražošanai izlietotajiem līdzekļiem (dabasgāzi, siltuma sadali u.c.) un ieņēmumiem (iedzīvotāju maksu par patērēto siltumu), ir pamats apgalvot, ka siltumenerģijas ražošanas tarifs Carnikavas novadā šogad paliks nemainīgs, jo ieņēmumu un izdevumu bilance ir pozitīva, atšķiroties vien par 1,29 %.
Drukāt

Gaujā paaugstināts ūdens līmenis

.

Ledus gauja 800Ievērojamā nokrišņu daudzuma un ledus dēļ no 26. janvāra Gaujā pie Carnikavas reģistrēts paaugstināts ūdens līmenis. 25. janvārī tas sasniedza 106 cm atzīmi, un tika aizvērtas Dzirnupes slūžas. Līdz 29. janvāra rītam ūdens līmenis Gaujā sasniedzis jau 125 cm atzīmi.