Kā rīkoties, novadā sastopot klaiņojošu kaķi?
 
Sastopoties ar klaiņojošu vai bezpalīdzībā nonākušu kaķi Carnikavas novadā, iedzīvotāji aicināti sazināties ar dzīvnieku aizsardzības biedrību "Tutti Palīdzība Dzīvniekiem" pa tālr. 29365315 (zvanot vai sūtot īsziņas) vai arī rakstot uz e-pastu: . Ar šo biedrību pašvaldības aģentūra „Carnikavas Komunālserviss" ir noslēgusi sadarbības līgumu.
 
Kā rīkoties, novadā sastopot klaiņojošu suni?
 
Informāciju par klaiņojošu vai bezpalīdzībā nonākušu suni pieņem Carnikavas novada Pašvaldības policijas dežūrdaļa pa diennakts tālr. 22006686.

Ja sunim ir implantēta mikroshēma (čips) un tas ir reģistrēts Lauksaimniecības datu centra datu bāzē, tad Pašvaldības policija vai dzīvnieku patversme sazināsies ar suņa īpašnieku.

Ja suņa īpašnieks nebūs atrodams, suns tiks nogādāts dzīvnieku patversmē "Labās mājas" Juglā (tālr. 26617636). Ar šo patversmi pašvaldības aģentūra "Carnikavas Komunālserviss" ir noslēgusi sadarbības līgumu.

Patversmē suns tiks turēts 14 dienas. Suņa saimniekam pirms suņa saņemšanas jāapmaksā rēķins par izdevumiem, kas saistīti ar tā ķeršanu, transportēšanu un uzturēšanu.
 
Čipēto suņu pirmreizējā reģistrācija
 
No 2016. gada stājušies spēkā jauni Ministru kabineta noteikumi par Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas kārtību, kas paredz visu suņu apzīmēšanu ar mikroshēmu un reģistrāciju. Suni, kam implantēta mikroshēma pirms šo noteikumu spēkā stāšanās, datu bāzē jāreģistrē līdz 2017.gada 1.janvārim. To iespējams veikt arī Carnikavā (iesniegums mājas dzīvnieku reģistrēšanai PDF WORD).
 
Ja pēc 2017.gada 1.janvāra sunim nebūs mikroshēmas un tas nebūs reģistrēts, suņa īpašnieks var tikt administratīvi sodīts. Sunim implantēt mikroshēmu (čipu) var jebkurš veterinārārsts, kurš piedāvā šo pakalpojumu, savukārt pirmreizējo reģistrēšanu LDC datubāzē iespējams veikt vairākos veidos:

• pie praktizējoša veterinārārsta – 3,50 eiro (LDC noteiktā samaksa par reģistrāciju) + veterinārārsta noteiktā samaksa par datu ievadīšanu LDC datubāzē;

• elektroniski nosūtot uz e-pastu aizpildītu un ar drošu elektronisko parakstu parakstītu Mājas (istabas) dzīvnieka reģistrācijas veidlapu, kas pieejama www.ldc.gov.lv vai, izmantojot portāla www.latvija.lv pakalpojumu "Iesniegums iestādei". Iesniegumam jāpievieno maksājumu apliecinošs dokuments – 3,50 eiro par viena dzīvnieka reģistrāciju;

• Lauksaimniecības datu centrā (Rīgā, Republikas laukumā 2 (, tālr. 67027240; www.ldc.gov.lv) – 3,50 eiro;

• pašvaldības aģentūrā "Carnikavas Komunālserviss" Stacijas ielā 7, Carnikavā – 3,50 eiro.

Veicot pirmreizējo čipēta suņa reģistrēšanu LDC datubāzē Carnikavas Komunālservisā, jāuzrāda personu apliecinošs dokuments, suņa pase un kvīts par LDC nomaksātiem 3,50 eiro (maksājumu var veikt arī Carnikavas pasta nodaļā, Stacijas ielā 7).
 
Noderīga informācija
Saskaņā ar MK noteikumiem „Labturības prasības mājas (istabas) dzīvnieku turēšanai, tirdzniecībai un demonstrēšanai publiskās izstādēs, kā arī suņa apmācībai” kaķis, kas ir vecāks par sešiem mēnešiem, var brīvi uzturēties ārpus sava īpašnieka teritorijas, ja ir sterilizēts. Šo noteikumu ievērošana palīdzēs novērst kaķu nekontrolētu vairošanos.
 
Saskaņā ar minēto MK noteikumu 52. punktu mājas (istabas) dzīvnieka īpašniekam vai turētājam ir pienākums:
52.1. nodrošināt, lai mājas (istabas) dzīvnieks (smaka, riešana vai gaudošana) netraucētu mājas vai apkārtnes iedzīvotājus;
52.3. apdzīvotu vietu teritorijā savākt sava mājas (istabas) dzīvnieka ekskrementus;
52.5. vakcinēt mājas (istabas) dzīvnieku Veterinārmedicīnas likumā noteiktajā kārtībā.
 
Kārtību, kādā paredzēta klaiņojošu un bezpalīdzīgā stāvoklī nonākušu mājas dzīvnieku (suņu un kaķu) izķeršanu Carnikavas novadā, nosaka saistošie noteikumi "Mājas (istabas) dzīvnieku turēšanas noteikumi Carnikavas novadā".