Drukāt

Kontakti

Vārds, uzvārds Amats Kontakti
Gunars Dzenis1 800
Gunārs Dzenis

 Direktors

 Tālr. 67993705, 29154170

 gunars.dzenis[at]carnikava.lv
Lauris Bernans 2Lauris Bernāns Direktora vietnieks  Tālr. 28378568

 lauris.bernans[at]carnikava.lv
Elīna Klindžāne
Elīna Klindžāne
Juriste Tālr. 67993705, 29324259

elina.klindzane[at]carnikava.lv
Liene OzolinaLiene Ozoliņa  Lietvede Tālr. 67993705
komunalserviss[at]carnikava.lv
 Elita Buša  Personāla speciāliste  Tālr. 67993705, 29264148

 elita.busa[at]carnikava.lv

Pjotrs Spakovs
Pjotrs Špakovs
Tehniskā nodrošinājuma nodaļas vadītājs Tālr. 67993705, 29252804

pjotrs.spakovs[at]carnikava.lv

Valdis KrampansValdis Krampāns Inženiertehnisko būvju brigadieris

Tālr. 29263677

valdis.krampans[at]carnikava.lv

Rita Tjarve
Rita Tjarve
Labiekārtošanas 
nodaļas vadītāja
Tālr. 67993705, 29569973
rita.tjarve[at]carnikava.lv
Edgars Sliede
Edgars Sliede
Vides pārvaldības nodaļas vadītājs

Tālr. 67993391, 26466099

edgars.sliede[at]carnikava.lv

Martins Leitans1 800
Mārtiņš Leitāns
Ceļu un tiltu būvinženieris Tālr. 67993391, 20254045
martins.leitans[at]carnikava.lv
Ivars Slagis 533x800
Ivars Slāģis
Vecākais hidrotehnisko būvju būvinženieris  Tālr. 67993391; 29372825


 ivars.slagis[at]carnikava.lv
Arnis Puke
Arnis Puķe
 Īpašumu apsaimniekošanas  nodaļas vadītājs

 Tālr. 67993705; 29439225

 arnis.puke[at]carnikava.lv

Andris Solovjovs1 800Andris Solovjovs Ūdenssaimniecības nodaļas vadītājs

Tālr.26108289

andris.solovjovs[at]carnikava.lv
Lidija 3 1

Lidija Rēvele

Ūdenssaimniecības speciāliste

 Tālr. 20261555

 lidija.revele[at]carnikava.lv

Ojars OsinsOjārs Ošiņš Inženierkomunikāciju piesaistes speciālists

Tālr. 67992885, 29330886

ojars.osins[at]carnikava.lv

Normunds Jakušonoks

Iepirkumu speciālists  Tālr. 67993705, 28361585

 normunds.jakusonoks[at]carnikava.lv
Gatis Melnis 1
Gatis Melnis
Elektrosaimniecības nodaļas vadītājs, galvenais enerģētiķis

 Tālr. 67993391, 22012356

 gatis.melnis[at]carnikava.lv

Gunars Persis 533 Gunārs Persis
Siltumtehniķis

Tālr. 67993391, 20262008

gunars.persis[at]carnikava.lv

Dagnija LiepkalneDagnija Liepkalne Vides un darba 
aizsardzības speciāliste

 Tālr. 67993391,  26467758

dagnija.liepkalne[at]carnikava.lv

Ineta BokaneIneta Bokāne Komunālo maksājumu
grāmatvede
Tālr. 67992885
ineta.bokane[at]carnikava.lv
Valentīna Liepiņa Kapu pārzine Tālr. 29638837