Drukāt

Namu numurzīmju, viensētu vai ielu nosaukuma plākšņu pasūtīšana, izgatavošana, piegāde un izsniegšana

Pakalpojuma apraksts Nepieciešamība veikt namu numurzīmju, viensētu vai ielu nosaukuma plākšņu nomaiņu, jaunu uzstādīšanu.
Atbildīgā iestāde Ādažu novada pašvaldības aģentūra „Carnikavas Komunālserviss”
Pakalpojuma saņēmējs Fiziska persona, juridiska persona
Pakalpojuma
apmaksas veids
Saskaņā ar izrakstīto rēķinu vai maksājuma kvīti:
-nama numurzīmes(1 gb.) pasūtīšana, izgatavošana, piegāde, izsniegšana - 15,20 eiro (ar PVN);
-viensētas vai ielu nosaukuma plāksnes (1 gb.) pasūtīšana, izgatavošana, piegāde, izsniegšana - 18,20 eiro (ar PVN).
Ādažu novada pašvaldības aģentūras „Carnikavas Komunālserviss" maksas pakalpojumi un to cenrādis

Pakalpojuma
pieprasīšanas veids

Klātienē, Latvija.lv 
e-pastā: 

Adrese, uzziņas,
konsultācijas

Ādažu novada pašvaldības aģentūra
"Carnikavas Komunālserviss"
Stacijas iela 7, Carnikava, Carnikavas pag., LV – 2163
e-pasts:
tālr.+371 67993705 
Pakalpojuma
saņemšanas veids
Klātienē
Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti Pasūtījuma veidlapa (PDF WORD)
Pakalpojumu regulējošie normatīvie dokumenti

Carnikavas pagasta domes saistošie noteikumi 2010/5  "Ielu un nekustamo īpašumu nosaukumu, ēku un būvju numuru
vai nosaukumu plākšņu, dzīvokļu numuru plākšņu Carnikavas pagastā izvietošanas un noformēšanas saistošie noteikumi".

Carnikavas pagasta domes saistošie noteikumi Nr. CND/SN/2011/10 "Par pašvaldības aģentūras "Carnikavas Komunālserviss" maksas pakalpojumiem un to cenrādi".
Pakalpojuma atbildes saņemšanas laiks 10 darba dienas
Share on Facebook Tweet