Drukāt

Ikdienas darbi 04.2017.

.

Lielas talkas konteiners 800Labiekārtošanas darbi
Pēc Lielās talkas, kad novada ciemos tika izlikti 17 lielgabarīta atkritumu konteineri, atdalīti šajos konteineros izmestie bīstamie atkritumi – riepas un šīferis, kurus nevar utilizēt kopā ar citiem.
Drukāt

Ikdienas darbi 03.2017.

.

D4 800Polderu apsaimniekošana
Pabeigta Gaujas ciema novadgrāvju apzināšana, turpinās process, lai tos iekļautu pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas objektu sarakstā. Pārtīrīti novadgrāvji pie caurtekām.
Drukāt

Ikdienas darbi 02.2017.

.

Apgaosmojums ST 800Elektroapgāde. Kalngalē, Ķīvīšu ielā 14, un Paegļu ielas galā Garciemā uzstādīts jauns apgaismojums. Carnikavā, Atpūtas ielā nomainīti gaismekļi, Tulpju 5 pieslēgta ugunsdzēsības signalizācija. Garciemā, Parka ielā, atjaunots apgaismojums. Sagatavoti nepieciešamie materiāli jaunu ielu gaismekļu uzstādīšanai uz 2016. gadā izbūvētajām piekarkabeļu līnijām.
Drukāt

Ikdienas darbi 01.2017.

.

Traktors tira sniegu 800Ceļi, ielas. Pēc stiprās snigšanas 2.-8. janvārī divreiz tīrītas maģistrālās ielas, kuras arī nokaisītas ar pretslīdes materiālu, un triju dienu laikā ar Carnikavas Komunālservisa tehniku iztīrīti 90% novada ielu, to skaitā mazās dārzkopības kooperatīvu ieliņas. 
Drukāt

Ikdienas darbi novembrī

.

Gravis Zobeni 800Turpinās Laveru poldera pārbūves projekts – pie Zibeņu trases izbūvētas divas caurtekas un drenāža, izbūvēta caurteka Sautiņu ielā. Regulāri veikta sūkņu staciju darbības ikdienas kontrole.
Drukāt

Ikdienas darbi oktobrī

.

Tulpju siltumtrase 800Lašu ielā pabeigti kanalizācijas sistēmas rekonstrukcijas darbi, uzliets asfalts, Tulpju ielā – siltumtrases posma rekonstrukcija. Svīres ielā izbūvēts ūdensvads.
Drukāt

Ikdienas darbi septembrī

.

Apgaismojums Carnikava Maza Kapu fotoPludmales stāvlaukumu namiņos atslēgta elektrība. Piejūras internātpamatskolas darbmācības kabinetā ievilkta elektroinstalācija, ierīkotas rozetes, pieslēgtas plītis. Carnikavas stadionā atjaunots apgaismojums. Garantijas ietvaros nomainīti vasaras negaisā cietušie LED gaismekļi. Cīruļu un Dzērvju ielās Kalngalē atjaunots ielas apgaismojums.
Drukāt

Ikdienas darbi augustā

.

Frontalais iekravejs1 800Veicot ikdienas uzturēšanas darbus, augustā nogreiderēts: Jūras, Laivu, Pureņu, Serģu, Smilškalnu, Ūbeļu, Aizvēju, Poču un Mežrožu ielas, kā arī Tauriņu, Suzes – Lielandži, Jaunbrieži – Garupes stacija ceļi un ceļš no Garciema pārbrauktuves uz Ādažu muižu.
Drukāt

Ikdienas darbi jūlijā

.

Julijs Laveru polderis traktors18. jūlijā pašvaldības aģentūra "Carnikavas Komunālserviss" kā vadošais partneris uzsākusi Laveru poldera pašvaldības nozīmes koplietošanas ūdensnoteku pārbūves darbus, kas ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansiālu atbalstu noritēs līdz 2017. gada vasarai.
Drukāt

Ikdienas darbi jūnijā

.

Atkritumi pludmale 800Karstajās un saulainajās jūnija dienās novada pludmales un atpūtas vietas apmeklē ļoti liels skaits atpūtnieku, līdz ar to strauji pieaug izmesto atkritumu daudzums pludmales konteineros un citur.