Drukāt

Ūdens patēriņa skaitītāju rādījumi jānodod no katra mēneša 27. – 30. datumam

Kā iesniegt rādījumus
Skaitītāju rādījumus elektroniski var iesniegt vietnē rekini.carnikava.lv. Tie iedzīvotāji, kuri internetu nelieto, kvītis ar aizpildītiem rādījumiem var katru mēnesi no 27. – 30. datumam iemest kādā no "Carnikavas Komunālservisa” pastkastēm, kas tuvāka dzīves vietai:
Carnikavā – Stacijas ielā 7 un Tulpju ielā 5
Kalngalē – Cīruļu ielā 10 (centrā „Kadiķis”),
Lilastē – Ziemeļu ielā 15,
Mežgarciemā – Stacijas ielā 7,
Siguļos – pastkastīšu stendā pie mājīpašuma „Gipteri”.

Kas ir portāls rekini.carnikava.lv
Pašapkalpošanās portālā rekini.carnikava.lv iespējams elektroniski nodot ikmēneša ūdens patēriņa skaitītāju (ŪPS) rādījumus. Piereģistrējoties portālā, iespējams arī sekot līdzi ūdens patēriņam un skaitītāju derīguma termiņiem, kā arī apskatīt rēķinus un to apmaksu.

Kā reģistrēties rekini.carnikava.lv
Lai reģistrētos portālā rekini.carnikava.lv, ir jānorāda derīga e-pasta adrese, personas rēķina numurs (rēķina numura pirmā daļa – 5 zīmes) un rēķina summa (norādīta pie vārdiem "kopā apmaksai"). Vienam lietotājam ir iespējams piesaistīt vairāku īpašumu adreses. Vēršam uzmanību, ka e-pasta adrese, ar kuru tiks reģistrēts lietotājs, tiks izmantota rēķina elektroniskai nosūtīšanai, un papīra formātā portālā reģistrētajām adresēm rēķini piegādāti vairs netiks.

Uzmanību – skaitītāju rādījumi, kas nodoti, veicot maksājumu internetbankā, pieņemti netiks.

Svarīgi ūdens skaitītāju rādījumus iesniegt laikā
Pašvaldības aģentūra „Carnikavas Komunālserviss” atgādina, ka ne agrāk kā katra mēneša 27. un ne vēlāk kā 30. datumā daudzstāvu māju iedzīvotājiem jānolasa un jāiesniedz ūdens patēriņa skaitītāju (ŪPS) rādījumi.

Tik īss nolasīšanas un iesniegšanas termiņš noteikts tāpēc, lai maksimāli precīzi fiksētu starpību starp daudzdzīvokļu mājas kopējā ūdens patēriņa skaitītāju rādījumu un katrā dzīvoklī ar skaitītājiem uzskaitīto ūdens patēriņu. Uzrādot iespējami pareizāku faktiski saņemtā ūdens apjomu, tiks nodrošināts arī precīzāks ūdens patēriņa starpības (korekcijas) aprēķins.

Kas sedz ūdens patēriņa starpību
Saskaņā ar 2008.gada 9.decembra MK noteikumu Nr.1013 „Kārtība, kādā dzīvokļa īpašnieks daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā norēķinās par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu” 19.punktu izmaksas par šo starpību sedz dzīvokļu īpašnieki atbilstoši atsevišķo īpašumu skaitam.

Taču, ja mājā ir dzīvokļu īpašnieki:
- kuri nav iesnieguši informāciju par ŪPS rādījumu vismaz trīs mēnešus pēc kārtas,
- kuru atsevišķajos īpašumos ŪPS nav uzstādīti,
- kuri atkārtoti nav ļāvuši pārvaldniekam veikt savā dzīvokļa īpašumā esošo ŪPS pārbaudi, ja pārvaldnieks par šādas pārbaudes veikšanu rakstiski paziņojis vismaz nedēļu iepriekš, nosūtot paziņojumu uz dzīvokļa īpašumu, kurā plānota skaitītāju pārbaude,
- kuru dzīvokļa īpašumā esošo ŪPS pārbaudē konstatēts, ka ūdens patēriņa skaitītāji ir bojāti, tie nav noplombēti, to plombējums ir bojāts vai tie nav verificēti triju mēnešu laikā pēc verificēšanas termiņa beigām,
ūdens patēriņa starpību sadala tikai starp šiem dzīvokļu īpašumiem.

Aicinām māju vecākos aktīvi līdzdarboties ūdens patēriņa uzskaitē – kontrolēt ŪPS rādījumu nodošanas disciplīnu, sekot ūdens patēriņa dinamikai, lemt par atsevišķas pasta kastītes uzstādīšanu mājai u.c.

Svarīgi zināt
- Skaitītāju rādījumi, kas nodoti, veicot maksājumu internetbankā, netiek pieņemti.
- Maksa par ūdens patēriņa starpību, kas iekļauta rēķinā, netiek ieskaitīta kā norēķins par patērēto ūdeni. Par faktiski patērēto ūdeni jebkurā gadījumā jānorēķinās pēc skaitītāja, iesniedzot to rādījumus noteiktajā kārtībā. Ja rodas jautājumi vai nepieciešama papildus informācija, rakstiet uz e-pastu: vai zvaniet pa tālr. 67992885.

Carnikavas Komunālserviss
 
Iesnieguma veidalapa p/a "Carnikavas Komunālserviss" PDF WORD