Drukāt

Decembrī posmā Kalngale-Garciems sākta gaisvadu elektrolīniju pārbūve

.

Kabeli 4SIA "Latvijas Energoceltnieks" šī gada decembrī Carnikavas novadā, posmā Kalngale-Garciems, uzsācis elektrotīklu rekonstrukciju. 20 kV gaisvadu elektrolīnijas tiek pārbūvētas par kabeļu līnijām. Plānots, ka rekonstrukcijas būvdarbi norisināsies līdz 2016. gada 16. maijam.
 
Minētie darbi norisinās a/s „Sadales tīkls" elektrotīklu pārbūves projekta ietvaros. Šī projekta rezultātā Carnikavas novadā ieguldīs zemē 23 km kabeļu elektrolīnijas, ar tām aizstājot vidējā sprieguma 20 kV gaisvadu elektrolīnijas. Tas ļaus turpmāk iedzīvotājiem nodrošinātu kvalitatīvu un nepārtrauktu elektroenerģijas piegādi.
 
Zemes īpašnieki, kuru īpašumus skat elektrolīnijas objektu aizsargjoslas, likumā noteiktajā kārtībā jau ir informēti par gaidāmajiem būvdarbiem. Lūdzam šo zemes gabalu īpašniekus nodrošināt piekļūšanu elektriskā tīkla objektiem.
 
Visi minētie elektrolīniju pārbūves darbi, ko organizē „Sadales tīkls", ir saskaņoti ar p/a "Carnikavas Komunālserviss" un Carnikavas novada būvvaldē.
 
Carnikavas Komunālserviss

Ādažu novada pašvaldības aģentūra
Carnikavas komunālserviss

Adrese: Stacijas iela 7, Carnikava,Carnikavas pagasts,
Ādažu novads, LV-2163


Tālr.: +371 67993705
e-pasts:

                

Reģ.Nr. 90001691745

AS SEB banka
LV65UNLA0050013449119
AS Swedbank
LV28HABA0551029413114
AS Citadele banka
LV87PARX0023202160001 
                       Simbols-e E-adrese