Drukāt

Sākta Carnikavas stadiona tribīņu nojaukšana

.

Stadiona seta 2 800Pašvaldības aģentūra "Carnikavas Komunālserviss" informē, ka 14. decembrī Carnikavas stadionā Smilšu ielā 1 uzņēmums SIA "E-Būvvadība" sācis tribīņu un citu stadiona palīgēku, kuras ir avārijas stāvoklī, nojaukšana. Šie būvdarbi periodiski atkarībā no laika apstākļiem ilgs līdz aprīlim.
 
Nojaukto ēku vietā paredzēts izbūvēt jaunas komunikācijas, gatavojoties sporta kompleksa tālākai attīstībai.
 
Drīzumā tiks sākta arī vecās sūkņu stacijas Zvejnieku ielā pie Carnikavas parka nojaukšana. Tās funkcijas jau ilgāku laiku veic jaunā sūkņu stacija, kas atrodas turpat līdzās.
 
Savukārt Mežgarciemā pašlaik tiek iežogota pašvaldībai piederoša īpašuma teritorija, lai to sagatavotu attīstīšanai.
 
Carnikavas Komunālserviss

Ādažu novada pašvaldības aģentūra
Carnikavas komunālserviss

Adrese: Stacijas iela 7, Carnikava,Carnikavas pagasts,
Ādažu novads, LV-2163


Tālr.: +371 67993705
e-pasts:

                

Reģ.Nr. 90001691745

AS SEB banka
LV65UNLA0050013449119
AS Swedbank
LV28HABA0551029413114
AS Citadele banka
LV87PARX0023202160001 
                       Simbols-e E-adrese