Drukāt

Novada sadzīves atkritumu apsaimniekotājs SIA “Vides pakalpojumu grupa” maina nosaukumu

.

Pilsetvides servissPašvaldības aģentūra "Carnikavas Komunālserviss" informē, ka SIA "Vides pakalpojumu grupa", kas Carnikavas novadā nodrošina sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, no 2016. gada 1. janvāra reorganizēta un saucas SIA "Pilsētvides serviss".
 
Visas starp SIA "Vides pakalpojumu grupa" un Carnikavas Komunālservisu atrunātās līgumsaistības paliek nemainīgas, un uzņēmums turpinās veikt sadzīves atkritumu izvešanu novadā saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem.
 
SIA "Pilsētvides serviss" tālr.: +371 67461592.
 
Carnikavas Komunālserviss

Ādažu novada pašvaldības aģentūra
Carnikavas komunālserviss

Adrese: Stacijas iela 7, Carnikava,Carnikavas pagasts,
Ādažu novads, LV-2163


Tālr.: +371 67993705
e-pasts:

                

Reģ.Nr. 90001691745

AS SEB banka
LV65UNLA0050013449119
AS Swedbank
LV28HABA0551029413114
AS Citadele banka
LV87PARX0023202160001 
                      

Simbols-e E-adrese

 

Piekļūstamības paziņojums