Drukāt

Pabeigta ceļu “pavasara apkope”

.

Ziedu iela labots 800Ceļu un ielu uzturēšanas jomā pirmais ceļu sakārtošanas posms pēc ziemas sezonas ir noslēdzies – aizlāpītas avārijas bedres un vienu reizi nogreiderēti visi grants ceļi.
 
Kopumā šī gada sākumā uz novada ceļiem un ielām izkaisītas 27 tonnas pretslīdes materiālu, kā arī izlietotas 16 tonnas asfaltbetona avārijas bedrīšu labošanai, veicot ceļu remontdarbus uz ceļa "Briljanti – Zibeņi", Carnikavā – Atpūtas, Jūras, Laivu, Lašu un Smilšu ielās, Gaujas ciemā – Dzirnupes, Serģu un Viršu ielās, Garciemā – Torņu un Vanagu ielās, Lilastē – no autoceļa A1 līdz dzelzceļa pārbrauktuvei.
 
Aprīļa beigās vairākās novada ielās uzsākta bedrīšu labošana arī ar pilno tehnoloģiju, kad iepriekš tiek izfrēzētas malas un bedrītes aizpildītas ar karsto asfalta maisījumu – šādi labojot rezultāts saglabājas ilgāk, taču to var veikt, tikai iestājoties siltākam laikam.
 
Visi novada ceļi un ielas ar grants segumu ir nogreiderēti kopumā 76 pārgājiena kilometru garumā (viens pārgājiena km – 3,5 m platas ceļa joslas apstrāde 1 km garumā). Kalngalē ir atjaunotas ielu norādes, Lilastē – ceļazīmes.
 
Uz pretplūdu aizsargdambjiem ir uzstādītas ceļazīmes, kas ierobežo pārvietošanos ar mehanizētiem transportlīdzekļiem, savukārt pie Carnikavas Komunālservisa apsaimniekošanā esošajiem tiltiem Jūras, Kraukļu, Parka, Dzirnupes, Rūpnieku ielās un Liepu alejā uzstādītas nosaukumu plāksnes. Rūpējoties par drošību, Dārznieku ielā Carnikavā uzstādīta ceļazīme "Dzīvojamā zona".
 
Aprīlī Liepu alejā un Ziedu ielā, Carnikavā atjaunotas nomales. Savulaik šīm ielām ticis izbūvēts pārāk šaurs asfaltbetona segums, tāpēc automašīnas pārvietojoties aizskāra nomali, kā rezultātā nomales tika izdangātas. Tas savukārt izraisīja arī asfaltbetona seguma malu plaisāšanu un drupšanu. Lai novērstu tālāku seguma bojāšanos, vispirms ielām tika noņemts apaugums, kas kavē ūdens atvadi no ielas braucamās daļas, un pēc tam atjaunota nomale, ieklājot to ar speciālo tehniku.
Saskaņā ar novada ceļu infrastruktūras attīstības plānu ir sagatavoti dokumenti un veikti nepieciešamie iepirkumi, lai vasaras un rudens mēnešos veiktu šogad ieplānoto novada ielu un ceļu rekonstrukciju.
 
Carnikavas Komunālserviss

Ādažu novada pašvaldības aģentūra
Carnikavas komunālserviss

Adrese: Stacijas iela 7, Carnikava,Carnikavas pagasts,
Ādažu novads, LV-2163


Tālr.: +371 67993705
e-pasts:

                

Reģ.Nr. 90001691745

AS SEB banka
LV65UNLA0050013449119
AS Swedbank
LV28HABA0551029413114
AS Citadele banka
LV87PARX0023202160001 
                       Simbols-e E-adrese