Drukāt

26.maijā Carnikavas Komunālservisā varēs noslēgt atkritumu apsaimniekošanas līgumu

.

Pilsetvides servissŠī gada 26. maijā pašvaldības aģentūras "Carnikavas Komunālserviss" telpās (Stacijas ielā 7) būs iespējams noslēgt atkritumu apsaimniekošanas līgumu ar SIA "Pilsētvides serviss".
 
„Pilsētvides servisa" pārstāvis līgumus ar iedzīvotājiem slēgs no plkst. 8.30 līdz 17.00 (pusdienas pārtraukums no 12.00 –12.30). Iedzīvotājiem 26. maijā būs iespēja arī „Pilsētvides servisa" pārstāvim uzdot interesējošus jautājumus par atkritumu apsaimniekošanu novadā – trafarēto maisu sistēmu un citiem piedāvājumiem.
 
Carnikavas Komunālserviss

Ādažu novada pašvaldības aģentūra
Carnikavas komunālserviss

Adrese: Stacijas iela 7, Carnikava,Carnikavas pagasts,
Ādažu novads, LV-2163


Tālr.: +371 67993705
e-pasts:

                

Reģ.Nr. 90001691745

AS SEB banka
LV65UNLA0050013449119
AS Swedbank
LV28HABA0551029413114
AS Citadele banka
LV87PARX0023202160001 
                       Simbols-e E-adrese