Drukāt

Novada ceļu attīstībā šogad ieguldīti 631 500 eiro

.

Gara ielaOktobrī ir pabeigti vai tuvojas noslēgumam gandrīz visi šogad plānotie ceļu un ielu infrastruktūras attīstības projekti, izņemot Dzirnupes ielas rekonstrukciju. Ceļu uzlabošana šogad bija viena no novada prioritātēm, kurā pašvaldība ieguldījusi 631 500 eiro.
 
Garciemā gājēji tagad var droši pārvietoties gar reģionālo autoceļu P1 – dienu pirms šogad agri uzsnigušā pirmā sniega būvnieki paspēja pabeigt jaunā, apgaismotā gājēju un velosipēdistu celiņa izbūvi gar šoseju, kas ir pērn tapušā celiņa no Torņu ielas turpinājums. Jaunais posms savieno Mežciema ielu ar Jauno ielu "Garciemā – 2", un tagad arī šīs Garciema daļas iedzīvotāji var ērti nokļūt līdz stacijai un autobusa pieturvietām. Šī projekta ietvaros apgaismojums izbūvēts ne tikai jaunajai ietvei, bet arī posmam caur mežu no šosejas līdz Ežu ielai, kas savienojas ar jaunuzbūvēto apgaismes līniju Ežu ielas dzīvojamā zonā. Projekta kopējās izmaksas ir 87 426 eiro, ko pilnā apjomā finansē Carnikavas novada pašvaldība.
 
Carnikavā atjaunota sabrukusī ietve posmā no Rūpnieku ielas līdz O.Vācieša ielai, un šo darbu veikšana no pašvaldības budžeta izmaksājusi 12 678 eiro. Oktobrī noslēgusies arī ietvju pārbūve Carnikavas centrā. Ietvēs ieklāts bruģis, bet autobusa pieturvietās Rīgas ielā izveidots paplašinājums sabiedriskajam transportam, kā arī uzlabota ūdens novadīšanas sistēma, līdz ar to nokrišņu laikā ap pieturvietām vairs neveidosies milzu peļķes. Projekta kopējās izmaksas ir 77 193 eiro.
 
Ir rekonstruēta un noasfaltēta arī Garā iela Carnikavā, uz kuras izbūvēti četri ātrumvaļņi, kā arī noasfaltētas iebrauktuves. Pirms asfalta ieklāšanas pilnībā tika nomainīta ielas seguma pamatne, kas komunikāciju izbūves procesā bija kļuvusi irdena un nelīdzena. Noasfaltētās ielas kopgarums ir vairāk nekā 600 metru, asfaltbetona klājuma platums – 4,5 m, un pašvaldības finansējums šim mērķim bija 196 966,32 eiro.
 
Savukārt Jūras ielas posmā no Laivu ielas līdz stāvlaukumam pie jūraspabeigta brauktuves paplašināšana līdz 4,5 m, kas tur uzlabos satiksmes drošību. Tomēr šī iela arī pēc pārbūves būs kopīga gan autotransportam, gan riteņbraucējiem un gājējiem, jo ietves izbūve gar to nav plānota. "Saprotams, ka gājēji un velosipēdisti vēlētos atsevišķu celiņu, taču vēsturiskā apbūve šajā Carnikavas daļā nepieļauj ielas paplašināšanu, turklāt ietves izbūves dēļ vajadzētu pārvietot "Lattelecom" un citu tīklu turētāju īpašumā esošos komunikāciju kabeļus. Šāda pārvietošana būtu nesamērīgi dārga, un tās rezultātā nāktos atteikties no citu tik nepieciešamu projektu īstenošanas mūsu novadā," skaidro Carnikavas Komunālservisa direktors Gunārs Dzenis.
 
Šobrīd Jūras ielā darbi ir apturēti, bet tie tiks atsākti, tiklīdz laikapstākļi to atļaus. Kā norāda Carnikavas Komunālservisa ceļu un tiltu inženieris Mārtiņš Leitāns, asfaltbetona segumu atjaunotajā Jūras ielas posmā varētu ieklāt vēl šogad, ja meteorologi prognozētu kaut pāris dienu, kad gaiss sasils vismaz līdz +5 ºC. Kopumā Jūras ielas rekonstrukciju plānots pilnībā pabeigt līdz nākamā gada vasarai. Savukārt Dzirnupes ielas seguma atjaunošanas darbi vēl arvien kavējas, jo Iepirkumu uzraudzības birojā atkārtoti iesniegta sūdzība, kas tiks izskatīta 10. novembrī.
 
Arī 2017. gadā turpināsies ceļu infrastruktūras uzlabošana novadā par pašvaldības budžeta līdzekļiem. Paredzams, ka valsts finansējuma daļa pašvaldībām ielām un ceļiem tiks piešķirta līdzšinējā apjomā, un ar šiem līdzekļiem pietiek vien ceļu daļējai uzturēšanai vai avārijas remontdarbiem.
 
Carnikavas Komunālserviss

Ādažu novada pašvaldības aģentūra
Carnikavas komunālserviss

Adrese: Stacijas iela 7, Carnikava,Carnikavas pagasts,
Ādažu novads, LV-2163


Tālr.: +371 67993705
e-pasts:

                

Reģ.Nr. 90001691745

AS SEB banka
LV65UNLA0050013449119
AS Swedbank
LV28HABA0551029413114
AS Citadele banka
LV87PARX0023202160001 
                       Simbols-e E-adrese