Drukāt

Sautiņos uzstādīta kastīte ūdens patēriņa skaitītāju rādījumu iesniegšanai

.

krans jaunsPašvaldības aģentūra "Carnikavas Komunālserviss" informē, ka, ņemot vērā Sautiņu iedzīvotāju lūgumu, pie Komunālservisa darbnīcas Tulpju ielā 5 ir uzstādīta kastīte ūdens patēriņa skaitītāju rādījumu nodošanai.
 
Carnikavas Komunālserviss atkārtoti atgādina, ka, aprēķinot maksu par centralizēti patērēto ūdeni, tiek ņemti vērā tikai tie ūdens patēriņa skaitītāju rādījumi, ko iedzīvotāji ir nodevuši no katra mēneša 27. līdz 30. datumam (izņēmums ir februāris, kad termiņš norādīts uz rēķina).
 
Tik īss termiņš noteikts tāpēc, lai maksimāli precīzi fiksētu starpību starp daudzdzīvokļu mājas kopējā ūdens patēriņa skaitītāju rādījumu un katrā dzīvoklī ar skaitītājiem uzskaitīto ūdens patēriņu. Uzrādot iespējami pareizāku faktiski saņemtā ūdens apjomu, tiks nodrošināts arī precīzāks ūdens patēriņa starpības aprēķins, kas ir pašu iedzīvotāju interesēs. 
 
26. datuma vakarā kastītes tiek iztukšotas, un par agru iesniegtie skaitītāju radījumi netiek iekļauti uzskaitē. Kastītes vēlreiz iztukšo nodošanas termiņa pašās beigās neatkarīgi no nedēļas dienas, un tikai šie rādījumi tiek ņemti vērā ūdens patēriņa uzskaitē.
 
Citas kastītes novadā ūdens skaitītāju rādījumu iesniegšanai atrodas Carnikavā (Stacijas ielā 7), Kalngalē (Cīruļu ielā 10, pie centra „Kadiķis"), Lilastē (Ziemeļu ielā 15), Garciemā (pie mājām "Garciema stacija 6" un "Kamenes"), Siguļos – pastkastīšu stendā pie mājīpašuma "Gipteri".
 
Carnikavas Komunālsrviss

Ādažu novada pašvaldības aģentūra
Carnikavas komunālserviss

Adrese: Stacijas iela 7, Carnikava,Carnikavas pagasts,
Ādažu novads, LV-2163


Tālr.: +371 67993705
e-pasts:

                

Reģ.Nr. 90001691745

AS SEB banka
LV65UNLA0050013449119
AS Swedbank
LV28HABA0551029413114
AS Citadele banka
LV87PARX0023202160001 
                       Simbols-e E-adrese