Drukāt

Gar Dzirnupes ielu izzāģētie koki pārtop celiņos, solos, koka ģērbtuvēs

.

Kokmateriali 1Dzirnupes ielas rekonstrukcijas darbi janvārī tika uzsākti ar ceļa nomaļu izzāģēšanu. Saskaņā ar projektu, tas bija nepieciešams tajās vietās, kur ir iespējama ielas paplašināšana. Savukārt iegūtais priedes apaļkoks tiks liks lietā, lai papildinātu koka infrastruktūras objektu klāstu novadā.
 
No izzāģētajiem kokiem sagatavoti ap 100 m3 zāģmateriālu, un Carnikavas Komunālservisa darbnīcā no tiem darinās koka celiņus, solus un citas atpūtas infrastruktūrai nepieciešamas lietas.
 
Garupei un Garciemam sagatavotas koka celiņu sekcijas ap 100 m kopgarumā, savukārt stāvlaukumos Lilastē un Kalngalē tiks uzstādīti jauni koka soli. Vairākus Carnikavas Komunālservisa namdaru darinātos soliņus paredzēts izvietot arī pie celiņiem, kas ved uz jūru, lai vecāka gadagājuma cilvēki un ģimenes ar maziem bērniem varētu pa ceļam atpūsties.
 
Darbnīcā arī izgatavoti septiņi kāpņu laidumi, kurus uzstādīs pie Siguļa aizsargdambja D4, lai iedzīvotājiem būtu ērtāk uz tā nokļūt.
 
Radīts jauns dizains koka ģērbtuvēm, kuras izgatavos priekš atpūtas vietām pie Gaujas upes un ezeriem, un daļa kokmateriālu būs nepieciešama, lai pēc ziemas sezonas atjaunotu koka infrastruktūru novadā.
 
Carnikavas Komunālserviss
 
apalkoki
 
Kokmateriali 5
 
Kokmateriali 7

Ādažu novada pašvaldības aģentūra
Carnikavas komunālserviss

Adrese: Stacijas iela 7, Carnikava,Carnikavas pagasts,
Ādažu novads, LV-2163


Tālr.: +371 67993705
e-pasts:

                

Reģ.Nr. 90001691745

AS SEB banka
LV65UNLA0050013449119
AS Swedbank
LV28HABA0551029413114
AS Citadele banka
LV87PARX0023202160001 
                       Simbols-e E-adrese