Drukāt

Nepiesārņosim novadgrāvjus!

.

Buvgruzi garaiela 2Carnikavas Komunālserviss atgādina, ka novadā kategoriski aizliegts piemēslot novadgrāvjus, izmetot tajos jebkādus priekšmetus, būvgružus u.c. Izmestie atkritumi bojā grāvja kopšanas tehniku un tiek piemēslota apkārtne. Lūdzam iedzīvotājus, kuri pamana, ka grāvjos tiek kaut kas izmests, ziņot Carnikavas novada pašvaldības policijai pa tālr. 22006686.
 
Carnikavas Komunālserviss
 
Attēlā: Grāvī izmesti būvgruži Garajā ielā, Carnikavā.

Ādažu novada pašvaldības aģentūra
Carnikavas komunālserviss

Adrese: Stacijas iela 7, Carnikava,Carnikavas pagasts,
Ādažu novads, LV-2163


Tālr.: +371 67993705
e-pasts:

                

Reģ.Nr. 90001691745

AS SEB banka
LV65UNLA0050013449119
AS Swedbank
LV28HABA0551029413114
AS Citadele banka
LV87PARX0023202160001 
                       Simbols-e E-adrese