Drukāt

Novembrī Carnikavas attīrīšanas iekārtās nepieņems septiskos notekūdeņus

.

Attirisanas iakartas 800Pašvaldības aģentūra "Carnikavas Komunālserviss" informē, ka notekūdeņu attīrīšanas iekārtu rekonstrukcijas dēļ no 1. līdz 30. novembrim Carnikavas attīrīšanas iekārtās nepieņems notekūdeņus no izsmeļamajām krājtvertnēm.
 
Aicinām iedzīvotājus, kuri bija plānojuši veikt notekūdeņu izvešanu šī gada novembrī, izvest tos līdz 31.oktobrim.
 
Pēc rekonstrukcijas Carnikavas notekūdeņu attīrīšanas stacijā tiks palielināts septisko notekūdeņu pieņemšanas apjoms.
 
Carnikavas Komunālserviss

Ādažu novada pašvaldības aģentūra
Carnikavas komunālserviss

Adrese: Stacijas iela 7, Carnikava,Carnikavas pagasts,
Ādažu novads, LV-2163


Tālr.: +371 67993705
e-pasts:

                

Reģ.Nr. 90001691745

AS SEB banka
LV65UNLA0050013449119
AS Swedbank
LV28HABA0551029413114
AS Citadele banka
LV87PARX0023202160001 
                       Simbols-e E-adrese