Drukāt

Pašvaldības aģentūra “Carnikavas Komunālserviss” mutiskā izsolē pārdod traktoru

.

Traktors izsole 03Carnikavas novada pašvaldības aģentūra “Carnikavas Komunālserviss” atklātā mutiskā izsolē par eiro ar augšupejošu soli pārdod kustamo mantu – traktoru JCB HMV 155T-65, izlaiduma gads – 2003.
 
Iepazīšanās ar izsoles noteikumiem un izsoles dalībnieku pieteikumu reģistrācija līdz 2017. gada 4. decembrim pulksten 14.00 aģentūras “Carnikavas Komunālserviss” telpās Stacijas ielā 7, Carnikavā, darba dienās no pulksten 9.00 līdz 16.00 (piektdienās līdz pulksten 14.00) vai sūtot pieteikumu uz e-pastu: . Ar izsoles noteikumiem var iepazīties ŠEIT .
 
Informācija par tehnisko stāvokli un pieteikšanās izsolāmās mantas apskatei tās atrašanās vietā (Laivu ielā 12, Carnikavā), zvanot pa tālr. 29252804, kontaktpersona Pjotrs Špakovs.
 
Izsole notiks 2017. gada 5. decembrī pulksten 10.00 aģentūras “Carnikavas Komunālserviss” telpās, Stacijas ielā 7, Carnikavā, Carnikavas novadā.
 
Izsolāmās mantas nosacītā cena – 24 300,86 EUR bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN 21%). Nodrošinājums 2430,09 EUR pirms izsoles jāiemaksā pašvaldības aģentūras “Carnikavas Komunālserviss” kontā Nr. LV28HABA0551029413114, AS Swedbank.
 
Izsoles dalībniekam, kurš nosolījis augstāko cenu, piedāvātā augstākā cena par nosolīto mantu, atrēķinot iemaksātā nodrošinājuma summu, divu nedēļu laikā no izsoles dienas jāiemaksā sludinājumā norādītajā pašvaldības aģentūras “Carnikavas Komunālserviss” kontā. Tālrunis informācijai: 67993705.
 
Traktors izsole 01  Traktors izsole 02
 

Ādažu novada pašvaldības aģentūra
Carnikavas komunālserviss

Adrese: Stacijas iela 7, Carnikava,Carnikavas pagasts,
Ādažu novads, LV-2163


Tālr.: +371 67993705
e-pasts:

                

Reģ.Nr. 90001691745

AS SEB banka
LV65UNLA0050013449119
AS Swedbank
LV28HABA0551029413114
AS Citadele banka
LV87PARX0023202160001 
                      

Simbols-e E-adrese

 

Piekļūstamības paziņojums