Drukāt

Pludmalē uzstādītas apdzīvoto vietu norādes

.

Garciems norade pludmale 800Novembrī četrās Carnikavas novada ciemu pludmalēs – pie Kalngales, Garciema, Garupes un Carnikavas – uzstādītas ciemu norādes, kas ceļotājus informē par apdzīvotas vietas tuvumu.
 
Norāžu plāksnes izgatavojuši agrākās Carnikavas internātpamatskolas audzēkņi, konstrukciju montāžu paveica Carnikavas Komunālservisa namdari.
 
Carnikavas Komunālserviss

Ādažu novada pašvaldības aģentūra
Carnikavas komunālserviss

Adrese: Stacijas iela 7, Carnikava,Carnikavas pagasts,
Ādažu novads, LV-2163


Tālr.: +371 67993705
e-pasts:

                

Reģ.Nr. 90001691745

AS SEB banka
LV65UNLA0050013449119
AS Swedbank
LV28HABA0551029413114
AS Citadele banka
LV87PARX0023202160001 
                       Simbols-e E-adrese