Drukāt

Pastiprinātu ūdens pieplūdi īpašumos izraisa nokrišņi un bezatbildīgi piesārņoti novadgrāvji

.

Novadgravis pilns 800Pagājušā gada nogalē vairāki Carnikavas novada iedzīvotāji vērsušies pie Carnikavas Komunālservisa speciālistiem, jo palielinājies ūdens daudzums dārzos, akās, pagrabos un grāvjos. Iedzīvotāji bažījas, ka ūdens pieplūde īpašumos nav novērsta nepietiekamas sūkņu staciju darbības dēļ.
 
Kā paskaidroja Carnikavas Komunālservisa vecākais hidrotehnisko būvju būvinženieris Ivars Slāģis, applūšanu un ūdens krāšanos neierastās vietās ir izraisījuši biežie un spēcīgie nokrišņi, kuru dēļ ir cēlies gruntsūdeņu līmenis, un novadā, tāpat kā visā Latvijā, augsne ir pārmitrināta. Pērnā gada trijos rudens mēnešos kopējais nokrišņu daudzums Latvijā vidēji bijis 313,4 mm, un tas ir otrais mitrākais rudens meteoroloģisko novērojumu vēsturē kopš 1924. gada (1952. gada rudenī Latvijā vidēji nolija 314,5 mm nokrišņu).
 
Tas viss negatīvi ietekmē augsni, grantētos ceļus un namīpašumus. Carnikavas novadā vairāk nekā ceturtdaļa platības ir polderu teritorijas (sauszemes platība, kas atrodas zemāk par apkārtējo ūdenstilpju līmeni un kuras nosusināšanu veic ar meliorācijas un sūkņu staciju sistēmu palīdzību). Lai regulētu augsnes ūdens režīmu savrupmāju, dārzu un lauku teritorijās, ir izveidota meliorācijas grāvju un drenāžas cauruļu sistēma, un polderu sistēmas darbošanos nodrošina astoņas sūkņu stacijas. Sūkņu stacijas tiek uzraudzītas diennakts režīmā, un to darbībā patlaban nav vērojamas nekādas novirzes.
 
Kā atzīst I. Slāģis, problēmas rada ne tikai nokrišņi, bet arī novadgrāvju piegružošana un aizsērēšana, kas traucē ūdenim brīvi nonākt sūkņu stacijās. Vēl gada nogalē, tīrot grāvjus, pašvaldības aģentūras darbinieki pārliecinājušies, ka tie ir piemesti ar rudenī sagrābtajām lapām, sazāģētiem zariem u.c., kā arī grāvju malas pie īpašumiem ir apbūvētas ar žogiem u.c. būvēm, lai palielinātu savam īpašumam piegulošo teritoriju. Šāda neatļauta "apbūve" liedz atbildīgajiem dienestiem piekļūt grāvim, lai to iztīrītu. Tas viss izraisa ūdens līmeņa celšanos grāvjos un jau minēto ūdens krāšanos nevēlamās vietās.
 
Ne tikai pašvaldībai jārūpējas par meliorācijas sistēmām – Ministru kabineta noteikumi paredz, ka arī zemes īpašniekiem jāpiedalās meliorācijas grāvju uzturēšanā pienācīgā kārtībā. Aicinām iedzīvotājus būt atbildīgiem, nepiesārņot novadgrāvjus un aizrādīt kaimiņiem, kas to dara.

Ādažu novada pašvaldības aģentūra
Carnikavas komunālserviss

Adrese: Stacijas iela 7, Carnikava,Carnikavas pagasts,
Ādažu novads, LV-2163


Tālr.: +371 67993705
e-pasts:

                

Reģ.Nr. 90001691745

AS SEB banka
LV65UNLA0050013449119
AS Swedbank
LV28HABA0551029413114
AS Citadele banka
LV87PARX0023202160001 
                       Simbols-e E-adrese