Drukāt

Martā novada ciemos sakops ielu aizsargjoslas

.

Krustojums 800Carnikavas Komunālserviss apzinājis vietas Kalngalē, Garciemā, Carnikavā, Siguļos un Gaujas ciemā, kur nepieciešama ielu nodalījuma joslu sakopšana. Kad vēsturiski šaurajās novada ciemu ielās vasarā sakuplo koki un krūmi, ievērojami samazinās ielu pārredzamība, kas ietekmē visu satiksmes dalībnieku drošību, tāpēc par to jāparūpējas jau ziemā.
 
Carnikavā
Saulītes ielā paredzēta koku atzarošana un piegulošās teritorijas attīrīšana no krūmājiem. Krūmāji tiks izzāģēti arī Poču ielā, Ābeļu ielā 11 un 18, kā arī pretī Ābeļu ielai 5 un vairākos ielu krustojumos: Ūdensrožu un Līduma, Ūdensrožu un Bišu, Jāņa un Līduma, Ābeļu un Straumes, Jūras, M. Kāpu un Ceriņkrūmu ielu krustojumos. Ūdensrožu, Līņu, Pļavu un Dzenīšu ielās, kā arī Līņu ielas un Liepu alejas, tāpat Ceriņkrūmu un Jūras krustojumā vairākiem kokiem nepieciešams apzāģēt zarus.
 
Garciemā
Koku vai krūmu apzāģēšana aizsargjoslās plānota Skudru un Torņu, Sumbru un Āpšu ielas krustojumos, kā arī Zaķu ielā 204 un 206, Sumbru ielā 168, 176, 177, Lūšu ielā Lūšu 125, 129, 130 un 132, Caunu ielā 39 un Briežu ielā 14.
 
Kalngalē
Aizsargjoslu attīrīšanu veiks Dzeguze un Baltirbju, Dzeguzes un Vētrasputnu ielu krustojumos, kā arī Baltirbju ielā 2, pretī Dzeguzes ielai 9, Bezdelīgu ielā pretī Sniedzes ielai 13, Dzeguzes ielā 28, pretī Dzeguzes ielai 39, Paipalu ielā 5, Zvirbuļu ielā 3 un tai pretī, Cīruļu 22 "Selgas" un pretī Cīruļu ielai 47a.
 
Siguļos un Gaujas ciemā
Krūmu izzāģēšanas, koku atzarošanas vai zāģēšanas darbi paredzēti Pīlādžu ielā 2, 3, 4, 5, 6 un pretī Pīlādžu 8, Krastiņu ielā 1 un pretī Krastiņu 7, Ozoliņu ielā 4, 5 un 8, Riekstu ielā 1 un 4, Papardes ielā 4, 11, 29, 31 un pretī Papardes 27, Saulgriežu ielā 12, Mazajā Zemeņu ielā 3, 5, 10, 12, 16, Peldu ielā 1, 4 (un pretī šim namam), 8 un 12, Rozīšu ielā 10, pretī Dzērveņu ielas 20. un 30. numuram, Melleņu ielā 21, Lāceņu ielā 2, Krūkļu ielā 7, Meldru ielā 15, 17, 25, Sūnu ielā 16, 17 un pretī Sūnu 13, Smilgu ielā 16, kā arī Pīlādžu un Krastiņu, Melleņu un Viršu, Riekstu un Ozoliņu ielu krustojumos.
 
Ar plānotajiem darbiem katrā konkrētajā adresē var iepazīties ŠEIT. Iespējams, saraksts vēl tiks papildināts.
 
Jautājumu vai neskaidrību gadījumā lūdzam sazināties ar aģentūras Carnikavas Komunālservisa ceļu un tiltu būvinženieri Mārtiņu Leitānu pa tālruni 20254045.
 
Aicinām turpmāk īpašniekus jau laikus pievērst uzmanību, vai ārpus īpašuma robežām neplešas traucējoši zari un dažādi apstādījumi, kas nosedz gājēju ietvi un automašīnu brauktuvi, radot ne tikai neērtības gājējiem, bet arī papildu bīstamību satiksmei. Atgādinām, ka ceļa nodalījuma joslā aizliegts veidot apstādījumus, novietot akmeņus, mietiņus vai kādus citus priekšmetus, kas pasliktina satiksmes drošību un apgrūtina ielu uzturēšanas darbu veikšanu.
 
Carnikavas Komunālserviss

Ādažu novada pašvaldības aģentūra
Carnikavas komunālserviss

Adrese: Stacijas iela 7, Carnikava,Carnikavas pagasts,
Ādažu novads, LV-2163


Tālr.: +371 67993705
e-pasts:

                

Reģ.Nr. 90001691745

AS SEB banka
LV65UNLA0050013449119
AS Swedbank
LV28HABA0551029413114
AS Citadele banka
LV87PARX0023202160001 
                      

Simbols-e E-adrese

 

Piekļūstamības paziņojums