Drukāt

"Carnikavas Komunālserviss" mutiskā izsolē pārdod traktoru JCB HMV 155T-65

.

IzsoleCarnikavas novada pašvaldības aģentūra „Carnikavas Komunālserviss" atklātā mutiskā izsolē par eiro ar augšupejošu soli pārdod kustamo mantu – traktoru JCB HMV 155T-65, izlaiduma gads – 2003.
 
Iepazīšanās ar izsoles noteikumiem un izsoles dalībnieku pieteikumu reģistrācija līdz 2018.gada 27.jūnijam plkst. 14.00 aģentūras „Carnikavas Komunālserviss" telpās Stacijas ielā 7, Carnikavā darba dienās no plkst. 9.00 –16.00 (piektdienās līdz plkst. 14.00) vai sūtot pieteikumu uz e-pastu: . Ar izsoles noteikumiem var iepazīties ŠEIT un pašvaldības mājas lapā: www.carnikava.lv/pasvaldiba/izsoles.
 
Informācija par tehnisko stāvokli un pieteikšanās izsolāmās mantas apskatei tās atrašanās vietā (Laivu ielā 12, Carnikavā), zvanot pa tālr. 29252804, kontaktpersona Pjotrs Špakovs.
 
Izsole notiks 2018. gada 28. jūnijā plkst. 10.00 aģentūras „Carnikavas Komunālserviss" telpās, Stacijas ielā 7, Carnikavā, Carnikavas novadā.
 
Izsolāmās mantas nosacītā cena –22526,73 EUR bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN 21%). Nodrošinājums 2252,67 EUR pirms izsoles jāiemaksā pašvaldības aģentūras „Carnikavas Komunālserviss" kontā Nr. LV28HABA0551029413114, AS Swedbank.
 
Izsoles dalībniekam, kurš nosolījis augstāko cenu, piedāvātā augstākā cena par nosolīto mantu, atrēķinot iemaksātā nodrošinājuma summu, divu nedēļu laikā no izsoles dienas jāiemaksā sludinājumā norādītajā pašvaldības aģentūras „Carnikavas Komunālserviss" kontā. Tālrunis informācijai: 67993705.

Ādažu novada pašvaldības aģentūra
Carnikavas komunālserviss

Adrese: Stacijas iela 7, Carnikava,Carnikavas pagasts,
Ādažu novads, LV-2163


Tālr.: +371 67993705
e-pasts:

                

Reģ.Nr. 90001691745

AS SEB banka
LV65UNLA0050013449119
AS Swedbank
LV28HABA0551029413114
AS Citadele banka
LV87PARX0023202160001 
                      

Simbols-e E-adrese

 

Piekļūstamības paziņojums