Drukāt

Aicina pieteikt lielgabarīta atkritumu izvešanu un slēgt atkritumu apsaimniekošanas līgumus

.

Lielgabarits 800SIA "Pilsētvides serviss" informē, ka lielgabarīta atkritumu (sadzīves lielgabarīti, izņemot būvgružus un sadzīves tehniku) izvešana Carnikavas novada ciemos – Kalngalē, Eimuros, Mežciemā, Garciemā, Mežgarciemā un Langciemā – tiks nodrošināta šī gada 19. maijā. 
 
Aicinām minēto ciemu iedzīvotājus līdz 17. maijam (ieskaitot) elektroniski, rakstot uz e-pasta adresi , pieteikt adreses, kurās būs nepieciešams nodrošināt pakalpojumu.
 
Carnikavā, Garupē, Sautiņos, Laveros, Upmalās, Siguļos, Gaujā, Garezeros un Lilastē lielgabarīta izvešana tiks nodrošināta 2. jūnijā. Šo ciemu iedzīvotājus aicinām pieteikt adreses līdz 31. maijam (ieskaitot) elektroniski, rakstot uz e-pasta adresi .
 
Jautājumu un neskaidrību gadījumā lūdzam zvanīt pa tālr.: 67461592 vai 28658000. Pieteiktajās adresēs lielgabarīta atkritumi jāizvieto pie savas sētas izvešanas dienā plkst. 7.00, un dienas laikā tos aizvedīs.
 
Maksa par lielgabarīta atkritumu izvešanu ir 7.48 EUR/m3 (bez PVN).
 
Lūdzam ņemt vērā, ka atkritumi jānovieto tā, lai tiem varētu piekļūt ar speciālo transportu.
 
Informējam arī, ka tikai 19. maijā Carnikavā, Kalmju ielā, līdzās Tirgus laukumam "Pilsētvides serviss" bez maksas pieņems visu veidu nolietotās elektropreces.
 
Savukārt apmeklētājus pašvaldības aģentūras "Carnikavas Komunālserviss" telpās SIA Pilsētvides serviss pieņems 10. un 24. maijā no plkst. 8.30 līdz 17.00 (pusdienlaiks 12.00-12.30).
 
SIA „Pilsētvides serviss"

Ādažu novada pašvaldības aģentūra
Carnikavas komunālserviss

Adrese: Stacijas iela 7, Carnikava,Carnikavas pagasts,
Ādažu novads, LV-2163


Tālr.: +371 67993705
e-pasts:

                

Reģ.Nr. 90001691745

AS SEB banka
LV65UNLA0050013449119
AS Swedbank
LV28HABA0551029413114
AS Citadele banka
LV87PARX0023202160001 
                       Simbols-e E-adrese