Drukāt

Līdz 1. septembrim iedzīvotājiem jānoslēdz līgums ar “Clean R” par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu

.

clean r logo-750x389Carnikavas novadā kopš 7. jūnija norit līgumu slēgšana ar jauno sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu sniedzēju Carnikavas novadā – "Clean R". Jaunie līgumi stāsies spēkā no 2018. gada 1. septembra. Uzņēmums un pašvaldības aģentūra "Carnikavas Komunālserviss" sniedz atbildes uz iedzīvotāju biežāk uzdotajiem jautājumiem.
 
Kāpēc novadā vajadzīgs jauns atkritumu apsaimniekotājs?
Atkritumu apsaimniekošanas likums paredz, ka pašvaldība līgumu ar atkritumu apsaimniekotāju slēdz uz laiku, kas nav īsāks par trim gadiem un nav ilgāks par septiņiem. Šī gada 1. septembrī beidzas līgums ar "Pilsētvides servisu", tāpēc tika sākta pašvaldības iepirkuma procedūra. Tajā izraudzīts uzņēmums "Clean R", kura piedāvājums ir saimnieciski izdevīgākais un ar zemāko maksu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu. Iepirkumā piedalījās arī uzņēmums "Eco Baltia vide" un līdzšinējais pakalpojuma sniedzējs "Pilsētvides serviss".
Abi pretendenti piedāvāja augstāku maksu par viena kubikmetra sadzīves atkritumu apsaimniekošanu nekā "Clean R", kā arī piedāvāja mazāku skaitu papildu pakalpojumus. Jo ilgākas līgumsaistības, jo zemāka cena, tāpēc līgums par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu ar "Clean R" noslēgts uz maksimālo termiņu un iedzīvotājiem nebūs tik bieži jāpārslēdz līgumi.
 
Kāpēc jāpārslēdz līgums par atkritumu apsaimniekošanu?
Iedzīvotāji līgumu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu slēdz ar konkrētu uzņēmumu, šajā gadījumā – SIA "Clean R". Automātiska līguma pāreja no iepriekšējā pakalpojuma sniedzēja jaunā apsaimniekotāja rīcībā nav iespējama, jo to liedz personas datu aizsardzības regulējums. Tāpēc ar jauno pakalpojumu sniedzēju ir jāslēdz jauns līgums.
Pēc 1. septembra tiem, kuri nebūs noslēguši līgumu ar "Clean R", atkritumu izvešana vairs netiks nodrošināta, jo SIA "Pilsētvides serviss" savu darbību Carnikavas novadā pārtrauks.
 
Kā var noslēgt līgumu?
Līgumu var noslēgt vairākos veidos:
-Interneta vietnes www.cleanr.lv sadaļā "E-pakalpojumi", autorizējoties ar internetbankas starpniecību. Izvēlieties sev vēlamo konteinera tilpumu, izvešanas biežumu, aizpildiet anketu un piesakiet pakalpojumu.
-Klātienē Carnikavas novadā:
"Carnikavas Komunālservisa" telpās (Stacijas ielā 7, Carnikavā)
05.07. plkst. 08.30–12.00 un 12.30–17.00
12.07. plkst. 08.30–12.00 un 12.30–17.00
19.07. plkst. 08.30–12.00 un 12.30–17.00
26.07. plkst. 08.30–12.00 un 12.30–17.00
Sestdienā, 28.07. plkst. 10.00–14.00 
Kalngalē, centrā "Kadiķis" (Cīruļu ielā 10)
03.07. plkst. 10.00-15.00
10.07. plkst. 13.00–18.00
17.07. plkst. 10.00–15.00
24.07. plkst. 13.00–18.00
31.07. plkst. 10.00–15.00
14. jūlijā Carnikavas novada Zvejnieksvētkos
14.07. plkst. 10.00–16.00 "Clean R" teltī.
-Klātienē uzņēmumā "Clean R", Vietalvas ielā 5, Rīgā, darba dienās no plkst. 8.30 līdz 17.00.
 
Kāda būs mēneša maksa par atkritumu apsaimniekošanu?
Sadzīves atkritumu izvešanas tarifs Carnikavā no 1. septembra būs 13,18 eiro par m3 (t.sk. PVN). Pēc pakalpojuma sniegšanas rēķinu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu iedzīvotāji saņems sev ērtā formā – par mēnesi vai ceturksni, elektroniski vai pa pastu.
Maksa par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumiem Latvijas pašvaldībās ir atšķirīga, jo to ietekmē pastāvīgo un sezonālo iedzīvotāju skaits, iedzīvotāju blīvums, attālumi starp novada apdzīvotajām vietām, attālums līdz atkritumu apglabāšanas poligonam un novada prasības atkritumu apsaimniekošanā.
Ar iepriekšējo atkritumu apsaimniekotāju līgums bija noslēgts uz pieciem gadiem, kopš tā laika augušas atkritumu izvešanas un apglabāšanas izmaksas, degvielas cenas, dabas resursu nodokļa likme. Jāpiebilst, ka dabas resursu nodokļa likme augs arī turpmākajos divos gados, sasniedzot 50 eiro/t 2020. gadā (patlaban 35 eiro/t).
 
Cik bieži jāplāno atkritumu izvešana?
Iedzīvotājiem, kuri dzīvo privātmājā un kompostē vai šķiro bioloģiski noārdāmos atkritumus, minimālais sadzīves atkritumu izvešanas biežums ir vienu reizi mēnesī, bet tiem, kuri nekompostē un nešķiro – divas reizes mēnesī. Daudzdzīvokļu ēkām minimālais izvešanas biežums ir vienu reizi nedēļā.
Īpašniekiem, kuri savā īpašumā uzturas īslaicīgi, tiek piedāvāta iespēja slēgt sezonas līgumu. Atkritumi tiks izvesti, kad nepieciešams, un grafiks tiks saskaņots individuāli ar īpašnieku vai apsaimniekotāju. Šādā gadījumā minimālais atkritumu izvešanas skaits ir piecas reizes gadā.
 
Ko darīt ar "zaļajiem atkritumiem" un papildu atkritumu apjomu?
Zaļo jeb bioloģiski noārdāmo atkritumu savākšanai, kā arī neregulārām atkritumu izvešanas reizēm un papildu atkritumu savākšanai, būs iespēja iegādāties speciāli marķētus, izturīgus atkritumu maisus, kuru cenā iekļauta atkritumu izvešana. Tos atkritumu izvešanas dienā vajadzēs novietot blakus pilnajam konteineram vai speciāli pieteiktā vietā, piemēram, pie dalīto atkritumu punkta vai konteinera, maģistrālo ielu malā utml. Maisus varēs iegādāties sākot no 14. augusta.
Ko darīt ar neizlietotajiem "Pilsētvides servisa" trafaretajiem atkritumu maisiem?
Ja esat iegādājies sadzīves atkritumu un/vai bioloģiski noārdāmo atkritumu savākšanas maisus no iepriekšējā pakalpojuma sniedzēja vai tos iegādāsieties līdz 14. augustam un nepagūsiet izmantot, turpiniet lietot. "Clean R" izvedīs arī šos maisus.
 
Kādi jaunumi tiks ieviesti sadzīves atkritumu apsaimniekošanā?
Sakārtos konteinerus. Slēdzot līgumu, būs iespēja izvēlēties sadzīves atkritumu konteinera tilpumu (no 0,12 līdz 1,1 m3), kā arī atkritumu izvešanas biežumu. Iedzīvotājiem, kuru rīcībā esošie konteineri ir bojāti un nav derīgi lietošanai, septembrī "Clean R" nodrošinās konteineru maiņu. Tos konteinerus, kuri ir labā stāvoklī un ar atbilstošu tilpumu, varēs turpināt lietot.
Ieviesīs jaunu auto parku. Carnikavas novada sadzīves atkritumu savākšanai uzņēmums "Clean R" nodrošinās divas jaunas vismodernākās un augstiem vides standartiem atbilstošas automašīnas.
Nodrošinās ērtu un mūsdienīgu saziņu. Tiem, kuriem saziņai ir parocīga interneta vidē, rēķinu saņemšana un apmaksa, līgumu slēgšana vai tā izmaiņas un jebkura cita saziņa ar pakalpojumu sniedzēju tiks nodrošināta interneta vidē uzņēmuma mājas lapā www.cleanr.lv E-pakalpojumu sadaļā.
Nodrošinās papildpakalpojumus:
-lielgabarīta atkritumu izvešana – 22,87 eiro/m3;
-bioloģiski noārdāmo atkritumu izvešanu – 11,02 eiro/m3;
-sadzīvē radušos bīstamo atkritumu izvešanu – 4,22 eiro/kg.
 
ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANAS TARIFĀ IETVERTIE PAPILDU PAKALPOJUMI (bez papildu maksas):
-atkritumu konteineru dezinfekcija – vienreiz gadā,
-četru automašīnas riepu nodošana – vienreiz gadā,
-mājsaimniecības elektrisko un elektronisko iekārtu savākšana – vienreiz ceturksnī.
-dalīto atkritumu savākšana no individuālajām dzīvojamām mājām (par 7,26 eiro (tajā skaitā PVN 21%) jāiegādājas dalīto atkritumu savākšanas soma).
-dalīto atkritumu savākšana no šķirošanas punktiem.
-atkritumu apsaimniekošanas akcija (piemēram, lielgabarīta atkritumu izvešana ) – vienreiz gadā.
-izglītojošais pasākums par atkritumu apsaimniekošanas jautājumiem – vienreiz gadā.
-no 2021. gada – šķiroto atkritumu savākšanas laukuma apsaimniekošana.
 
"Carnikavas Komunālserviss", "Clean R"

Ādažu novada pašvaldības aģentūra
Carnikavas komunālserviss

Adrese: Stacijas iela 7, Carnikava,Carnikavas pagasts,
Ādažu novads, LV-2163


Tālr.: +371 67993705
e-pasts:

                

Reģ.Nr. 90001691745

AS SEB banka
LV65UNLA0050013449119
AS Swedbank
LV28HABA0551029413114
AS Citadele banka
LV87PARX0023202160001 
                       Simbols-e E-adrese