Drukāt

Sestdien, 28. jūlijā, plkst. 10.00-14.00 iespēja Carnikavā noslēgt līgumu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu no 1. septembra

.

clean RVēl tikai sestdien, 28. jūlijā, kā arī augustā Carnikavas novada iedzīvotāji var noslēgt līgumu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu ar SIA "Clean R" - jauno pakalpojuma sniedzēju novadā - lai atkritumu apsaimniekošana no 1. septembra noritētu bez pārtraukuma un kvalitatīvi.
 
Carnikavas novadā jau kopš jūnija sākuma norit jaunu līgumu slēgšana par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu. "Clean R" pateicas novada iedzīvotājiem par aktivitāti līgumslēgšanas posmā un aicina arī pārējos iedzīvotājus savlaicīgi noslēgt jauno līgumu.
 
Kā var noslēgt līgumu?
Līgumu var noslēgt vairākos veidos:
• Interneta vietnes www.cleanr.lv sadaļā "e-pakalpojumi", autorizējoties ar internetbankas starpniecību. Izvēlaties sev vēlamo konteinera tilpumu, izvešanas skaitu, aizpildiet anketu un piesakiet pakalpojumu. Tikai daži klikšķi un līgums ir noslēgts!
• Augustā Carnikavas novada privātmāju iedzīvotāji kopā ar laikrakstu "Carnikavas novada vēstis" saņems vēstuli ar pakalpojuma līguma sagatavi, kuru aizpildītu var nosūtīt uzņēmumam "Clean R" pa pastu vai nogādāt kādā no klātienes līgumslēgšanas vietām.
• Klātienē uzņēmumā "Clean R", Vietalvas ielā 5, Rīgā darba dienās no plkst. 8.30 līdz 17.00
• Klātienē Carnikavas novadā:
Stacijas iela 7, Carnikavā, Carnikavas Komunālservisa telpās
• 02.08. plkst. 08.30-12.00 un 12.30–17.00
• 09.08. plkst. 08.30–12.00 un 12.30–17.00
Sestdienā, 11.08. plkst. 10.00–13.00
• 16.08. plkst. 08.30–12.00 un 12.30–17.00
• 23.08. plkst. 08.30–12.00 un 12.30–17.00
Cīruļu ielā 10, Kalngalē, brīvā laika pavadīšanas centrā "Kadiķis"
• 07.08. plkst. 10.00–15.00
• 21.08. plkst. 13.00–18.00
• 28.08. plkst. 13.00–18.00
Carnikavas Nēģu svētku laikā
• 25.08. plkst. 10.00–15.00
 
Atgādinām, ka pēc 1. septembra tiem, kuri nebūs noslēguši līgumus, atkritumu izvešana vairs netiks nodrošināta, jo SIA "Pilsētvides serviss" savu darbību Carnikavas novadā pārtrauks. Tā kā iedzīvotāji līgumu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu slēdz ar konkrētu, pašvaldības konkursā izraudzītu uzņēmumu, kas nodrošina šo pakalpojumu, līguma automātiska pāreja jaunā pakalpojuma sniedzēja rīcībā nav iespējama. To paredz privāto datu aizsardzības regulējums. Tāpēc ar jauno pakalpojumu sniedzēju ir jāslēdz jauns līgums. Noslēgt līgumu ar "Clean R" varēs arī septembrī un vēlāk, tomēr šādā gadījumā iedzīvotājiem pakalpojuma sniegšana netiks nodrošināta nepārtraukti.
 
Clean R

Ādažu novada pašvaldības aģentūra
Carnikavas komunālserviss

Adrese: Stacijas iela 7, Carnikava,Carnikavas pagasts,
Ādažu novads, LV-2163


Tālr.: +371 67993705
e-pasts:

                

Reģ.Nr. 90001691745

AS SEB banka
LV65UNLA0050013449119
AS Swedbank
LV28HABA0551029413114
AS Citadele banka
LV87PARX0023202160001 
                       Simbols-e E-adrese