Drukāt

Vairākās ielas uzstādīti jauni ātrumvaļņi, mainīs satiksmes organizāciju

.

AtrumvalnisSeptembrī vairākās ielās pabeigta ātrumvaļņu pārbūve, ierīkojot tos atbilstoši Latvijas valsts standartam (LVS) prasībām. Kopā nomainīti 12 ātrumvaļņi – Cīruļu un Ērgļu ielās Kalngalē, Torņu ielā Garciemā, kā arī Rūpnieku, Liepu, Vanagu ielās un Liepu alejā Carnikavā. Pārbūve izmaksāja 13 794 eiro (t. sk. PVN) no pašvaldības budžeta.
 
Līdz ar izmaiņām šajās ielās, kā arī Mežciema ielā Garciemā un L. Azarovas ielā Carnikavā tiks mainīt satiksmes organizācija: ceļa zīmes Nr. 528 "Dzīvojamā zona" aizstās ar ātruma ierobežojumu 30 km/h. Carnikavas Komunālservisā šādu soli pamato ar to, ka minētajās ielās zīme "Dzīvojamā zona" būtībā tiek lietota braukšanas ātruma ierobežojumam, taču tas ir nepareizi, jo zīme paredzēta satiksmes noteikšanai namu iekšpagalmos, daudzdzīvokļu namu pagalmos. Būtībā tā dod tiesības gājējiem un velosipēdistiem izmantot brauktuvi visā tās platumā, kas neatbilst faktiskajai satiksmei minētajās ielās.
 
Kopā tiks uzstādītas 26 jaunas zīmes, ātrumu ierobežojuma marķējums tiks uzklāts arī uz asfalta.
 
Carnikavas Komunālserviss

Ādažu novada pašvaldības aģentūra
Carnikavas komunālserviss

Adrese: Stacijas iela 7, Carnikava,Carnikavas pagasts,
Ādažu novads, LV-2163


Tālr.: +371 67993705
e-pasts:

                

Reģ.Nr. 90001691745

AS SEB banka
LV65UNLA0050013449119
AS Swedbank
LV28HABA0551029413114
AS Citadele banka
LV87PARX0023202160001 
                       Simbols-e E-adrese