Drukāt

Lielgabarīta atkritumus un elektrotehniku novada ciemos izvedīs 17. novembrī, aicina pieteikt vietas

.

Lielgabarits-7603 800SIA "Clean R" sadarbībā ar Carnikavas novada pašvaldību organizē lielgabarīta atkritumu un nolietotās elektrotehnikas izvešanas akciju Carnikavas novada ciemos. Akcija norisināsies 2018. gada 17. novembrī.
 
Aicinām iedzīvotājus līdz 2018. gada 14. novembrim (ieskaitot) elektroniski, rakstot uz , vai pa tālruni 67111001 pieteikt adreses, kurās būs nepieciešams nodrošināt pakalpojumu.
 
Pieteiktajās vietās lielgabarīta atkritumi un elektrotehnika jāizvieto pie savas sētas sadzīves atkritumu konteinera izvešanas dienā plkst. 8.00, un dienas laikā atkritumi tiks aizvesti. Lūdzam ņemt vērā, ka atkritumi jānovieto tā, lai tiem varētu piekļūt ar speciālo transportu.
 
Savukārt par daudzdzīvokļu namu iedzīvotāju lielgabarīta atkritumu un elektrotehniku pieteikumu jāveic konkrētā nama apsaimniekotājam, vēlams, norādot aptuveno atkritumu apjomu.
 
Diemžēl atsevišķās vietās novadā pie dalīti vākto atkritumu konteineriem konstatēts, ka parādījusies negatīva tendence – negodprātīgi iedzīvotāji savus lielgabarīta atkritumus novieto pie šķirošanas konteineriem, pārvēršot apkārtni par izgāztuvi. Atgādinām, ka lielgabarīta atkritumu izvešana ir maksas pakalpojums un tas iepriekš jāpasūta, sazinoties ar "Clean R".
 
Maksa par lielgabarīta atkritumu izvešanu ir 22,87 eiro/m3. Nolietotās elektrotehnikas izvešana tiks nodrošināta bez maksas.
 
Papildus informējam, ka 2018. gada decembrī SIA "Clean R" Carnikavas novada katram līguma slēdzējam nodrošinās iespēju bez maksas nodot četras nolietotas automašīnas riepas. Par riepu vākšanas akcijas datumiem un norises kārtību informācija sekos nākamajā pašvaldības avīzes izdevumā ka arī pašvaldības un SIA "Clean R" mājaslapās.
 
Atkārtoti aicinām tos iedzīvotājus, kuri vēl nav noslēguši atkritumu apsaimniekošanas līgumus ar SIA "Clean R", nekavējoši to izdarīt!
 
Ziemas sezonā, no 2018. gada novembra līdz 2019. gada aprīlim, atkritumu apsaimniekotājs SIA "Clean R" Carnikavā pieņems klientus katra mēneša 2. un 4. ceturtdienā pašvaldības aģentūras "Carnikavas Komunālserviss" telpās Stacijas ielā 7 no plkst. 8.30 līdz 12.00 un no 12.30 līdz 17.00. Tuvākā "Clean R" pieņemšana Carnikavā notiks 8. novembrī.
 
Līgumu iespējams noslēgt arī interneta vietnes www.cleanr.lv sadaļā "e-pakalpojumi", autorizējoties ar internetbankas starpniecību. Par visiem neskaidrajiem jautājumiem aicinām vērsties "Clean R" Klientu apkalpošanas centrā, rakstot uz e-pasta adresi , kā arī darbdienās plkst. 8.00–17.00 zvanot uz Klientu centra tālruni 67111001 vai klātienē darba laikā uzņēmuma birojā Vietalvas ielā 5, Rīgā.
 
Jauno atkritumu apsaimniekošanas līgumu slēgšana ar SIA "Clean R" norit jau kopš šī gada jūnija. Vēlamies brīdināt, ka Carnikavas novada Pašvaldības policija drīzumā sāks atkritumu apsaimniekošanas līgumu kontroli. Atgādinām, ka saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksu sods par sadzīves atkritumu radītāja vai īpašnieka nepiedalīšanos pašvaldības organizētajā sadzīves atkritumu savākšanā ir no 70 līdz 700 eiro. Tāpat policija uzraudzīs, lai pie dalīti vākto atkritumu konteineriem netiktu izmesti sadzīves atkritumu u.tml.
 
Atgādinām, ka informāciju par atkritumu apsaimniekošanu novadā pastāvīgi varat atrastmājaslapas izvēlnē "Atkritumu apsaimniekošana".
 
Carnikavas Komunālserviss

Ādažu novada pašvaldības aģentūra
Carnikavas komunālserviss

Adrese: Stacijas iela 7, Carnikava,Carnikavas pagasts,
Ādažu novads, LV-2163


Tālr.: +371 67993705
e-pasts:

                

Reģ.Nr. 90001691745

AS SEB banka
LV65UNLA0050013449119
AS Swedbank
LV28HABA0551029413114
AS Citadele banka
LV87PARX0023202160001 
                       Simbols-e E-adrese