Drukāt

Sadzīves kanalizācijā aizliegts izmest tekstilizstrādājumus, higiēnas priekšmetus u.c.

.

Aizliegts izmest kanalizacija 800Šī gada sākumā Liepu un Plūmju ielā, un Liepu alejā Carnikavā konstatēti aizdambējumi kanalizācijās tīklos, ko izraisījis pastiprināts iedzīvotāju radītais piesārņojums.
 
Novēršot aizdambējumus, atklājās, ka iedzīvotāji kanalizācijas sistēmā izmet ne tikai maza izmēra priekšmetus, bet pat dvieļus un lupatas. Tas rada aizsērējumus un sistēmas darbības traucējumus gan iedzīvotājiem, gan sūkņu stacijās. Jau vairākkārt atgādināts, un aicinām iedzīvotājus vēlreiz izlasīt un ņemt vērā, ka sadzīves kanalizācijas tīklā ir aizliegts izmest higiēnas preces, tekstilizstrādājumus, plastmasas maisiņus, pārtikas atkritumus, medikamentus, smiltis, kā arī cietus priekšmetus.
 
Tāpat centralizētās kanalizācijas tīklā ir aizliegts ievadīt notekūdeņus, kuri satur:
• degošus piemaisījumus un izšķīdinātas gāzveida vielas, kas veicina uzliesmojošu maisījumu rašanos kanalizācijas tīklā;
• bioloģiski nedegradējamas, sintētiskas virsmas aktīvas vielas;
• skābes un citas vielas, kas var izraisīt cilvēka veselībai bīstamu gāzu (sērūdeņraža oglekļa oksīda, zilskābes u.c.) izdalīšanos;
• radioaktīvas vielas;
• vielas, kas var veicināt tīklu aizsērēšanu;
• koncentrētus šķīdumus, kas radušies skalojot cisternas, kublus u.c.
 
Aizdambētas kanalizācijas gadījumos cietēji pirmām kārtām ir paši iedzīvotāji, tāpēc aicinām lietot sadzīves kanalizācijas tīklus tiem paredzētajiem mērķiem un cienīt to cilvēku darbu, kuri novadā šos tīklus apkalpo. Nepareiza kanalizācijas tīklu lietošana arī palielina ekspluatācijas izmaksas, un sekas tam var būt tarifa paaugstinājums.
 
Carnikavas Komunālserviss

Ādažu novada pašvaldības aģentūra
Carnikavas komunālserviss

Adrese: Stacijas iela 7, Carnikava,Carnikavas pagasts,
Ādažu novads, LV-2163


Tālr.: +371 67993705
e-pasts:

                

Reģ.Nr. 90001691745

AS SEB banka
LV65UNLA0050013449119
AS Swedbank
LV28HABA0551029413114
AS Citadele banka
LV87PARX0023202160001 
                       Simbols-e E-adrese