Drukāt

Līdz 21. februārim var pieteikt nolietotās elektrotehnikas bezmaksas izvešanu

.

ElektroprecesSIA "Clean R" sadarbībā ar Carnikavas novada pašvaldību šā gada 23. februārī organizē bezmaksas nolietotās elektrotehnikas izvešanas akciju Carnikavas novada ciemos.
 
Aicinām iedzīvotājus līdz 2019. gada 21. februārim (ieskaitot) elektroniski, rakstot uz , vai zvanot pa tālruni 67111001 pieteikt adreses, kurās būs nepieciešams nodrošināt pakalpojumu.
 
Pieteiktajās vietās elektrotehnika jāizvieto pie savas sētas sadzīves atkritumu konteinera izvešanas dienā plkst. 8.00, un dienas laikā novietotie priekšmeti tiks aizvesti. Lūdzam ņemt vērā, ka izvedamās lietas jānovieto tā, lai tām varētu piekļūt ar speciālo transportu.
 
Savukārt par daudzdzīvokļu namu iedzīvotāju izvedamās elektrotehnikas pieteikšana jāveic konkrētā nama apsaimniekotājam, vēlams, norādot aptuveno apjomu.
 
Carnikavas Komunālserviss

Ādažu novada pašvaldības aģentūra
Carnikavas komunālserviss

Adrese: Stacijas iela 7, Carnikava,Carnikavas pagasts,
Ādažu novads, LV-2163


Tālr.: +371 67993705
e-pasts:

                

Reģ.Nr. 90001691745

AS SEB banka
LV65UNLA0050013449119
AS Swedbank
LV28HABA0551029413114
AS Citadele banka
LV87PARX0023202160001 
                       Simbols-e E-adrese