Drukāt

Vairākās ielās veiktas izmaiņas satiksmes organizācijā

.

327 stavet aizliegtsAizvēju ielā Garciemā, sākot no krustojuma ar Torņu ielu līdz sūkņu stacijai, un tai piegulošajās šķērsielās (Laipu, Rakstu u.c. ielās), vasaras sezonā tiks noteikts autotransporta stāvēšanas aizliegums.
 
Tas ir nepieciešms, lai novērstu satiksmes sastrēgumus, nodrošinātu operatīvo dienestu piekļuvi. Līdzīgi kā Mežciema ielā Garciemā, izmaiņas satiksmes organizācijā saistītas ar prognozēto, lielo apmeklētāju pieplūdumu jaunajai koka takai uz jūru. Aicinām transportlīdzekļus novietot stāvlaukumā pie Garciema stacijas.
Ielās, kur līdz šim bija izvietotas ceļazīmes "Dzīvojamā zona", tās tiks demontētas, jo šī vietas vairākumā gadījumu neatbilst dzīvojamās zonas statusam. To vietā tiks noteikts ātruma ierobežojums 30 km/h.
 
Carnikavas promenādes apmeklētāju ērtībām šogad tiks izbūvēts stāvlaukums 34 automašīnām. Gājēju ērtībām paplašinās mīkstā segumu ceļa nomali un ierīkos apgaismojumu.
 
Carnikavas Komunālserviss

Ādažu novada pašvaldības aģentūra
Carnikavas komunālserviss

Adrese: Stacijas iela 7, Carnikava,Carnikavas pagasts,
Ādažu novads, LV-2163


Tālr.: +371 67993705
e-pasts:

                

Reģ.Nr. 90001691745

AS SEB banka
LV65UNLA0050013449119
AS Swedbank
LV28HABA0551029413114
AS Citadele banka
LV87PARX0023202160001 
                      

Simbols-e E-adrese

 

Piekļūstamības paziņojums