Drukāt

Līdz 1.jūnijam mājsaimniecībām jāsniedz ziņas par decentralizētajām kanalizācijas sistēmām

.

DCKS majai 800Jau vairākkārt vēstīts, ka Carnikavas novada iedzīvotājiem, kuru mājsaimniecībā izbūvēta decentralizētā kanalizācijas sistēma (krājtvertne vai bioloģiskā attīrīšanas iekārta – DCKS), jāsniedz par to ziņas pašvaldības aģentūrai "Carnikavas Komunālserviss", kas ir šī reģistra uzturētājs Carnikavas novadā. Pirmreizējais DCKS reģistrācijas apliecinājums obligāti jāiesniedz līdz 2019. gada 1. jūnijam.
 
Šādu kārtību paredz Ministru kabineta (MK) "Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu". Reģistrs ļaus pārraudzīt, kā īpašumos tiek ievērotas notekūdeņu apsaimniekošanas prasības.
 
Apliecinājuma veidlapa ir pieejama Carnikavas Komunālservisa birojā (Stacijas ielā 7, Carnikavā), kā arī elektroniski ŠEIT.
 
Plašāku skaidrojumu par to, kāpēc tapis šāds MK regulējums, uz ko tas attiecas un kāda ir situācija Carnikavas novadā, varat atrast iepriekš jau vairākkārt publicētajā materiālā ŠEIT.
 
Carnikavas Komunālserviss

Ādažu novada pašvaldības aģentūra
Carnikavas komunālserviss

Adrese: Stacijas iela 7, Carnikava,Carnikavas pagasts,
Ādažu novads, LV-2163


Tālr.: +371 67993705
e-pasts:

                

Reģ.Nr. 90001691745

AS SEB banka
LV65UNLA0050013449119
AS Swedbank
LV28HABA0551029413114
AS Citadele banka
LV87PARX0023202160001 
                       Simbols-e E-adrese