Drukāt

Ceļazīmi “Dzīvojamā zona” lieto atbilstošās teritorijās, nevis ātruma ierobežošanai

.

dzivojama zona 800Kopš 2018. gada rudens pašvaldības aģentūra "Carnikavas Komunālserviss", kas pārvalda pašvaldības ielu un ceļu tīklu, sākusi ceļazīmju "Dzīvojamā zona" un "Dzīvojamās zonas beigas" (nr. 533 un nr. 534) pakāpenisku nomaiņu ar ātrumu ierobežojošām zīmēm, nosakot transportlīdzekļu pārvietošanos ātrumu 30 km/h.
 
Saskaņā ar Ceļu satiksmes noteikumiem par dzīvojamo zonu tiek uzskatīta apbūvēta teritorija (dzīvojamais masīvs, atpūtas vieta) vai tās daļa, kurā iebraukšana apzīmēta ar ceļazīmi nr. 533, bet izbraukšana – ar ceļa zīmi nr. 534 (arī daudzdzīvokļu namu pagalmi uzskatāmi par dzīvojamo zonu un šajā teritorijā darbojas nosacījumi kādi ir spēkā šajā zonā).
 
Līdz šim novadā vairākumā gadījumu zīme "Dzīvojamā zona" bija izvietota, lai samazinātu satiksmes plūsmas ātrumu pie iedzīvotāju mājokļiem. Šīs ceļazīmes darbības zonā jebkuram braucamrīkam jāpārvietojas ar ātrumu līdz 20 km/h. Priekšroka tajā ir gājējiem un velosipēdistiem. Lai teritorija atbilstu dzīvojamās zonas statusam, tai jābūt projektētai atbilstoši tam, ka priekšroka pārvietoties šajā vietā ir gājējiem un velosipēdistiem.
 
2014.-2016. gadā Ceļu satiksmes drošības direkcijas veiktajos ceļu drošības auditos Torņu ielā, Mežciema ielā un Garupes ielā atzīts, ka zīmes "Dzīvojamā zona" lietojums nav pareizs un ka šī zīme nav piemērota caurbraucamām ielām un dzīvojamajai zonai neatbilstoša vide tiek formāli pasludināta par zonu, kurā gājējiem un velosipēdistiem ir prioritāte. Zīmes nepareiza lietošana maldina ceļu satiksmes dalībniekus, pieradinot pie fakta, ka šī ceļa zīme ir formāls ierobežojums, kas nav jāievēro, ja vadītājam ceļš šķiet piemērots augstākam atļautajam ātrumam (audita atzinumi ŠEIT).
 
Braukšana dzīvojamajā zonā lielākoties tiek saistīta ar īpašnieka transportlīdzekļa novietošanu pie savām mājām, nevis teritorijas šķērsošanu caurbraucot. Dzīvojamajā zonā autovadītājam jādod ceļš gājējiem un velosipēdistiem, vienlaikus gājēji un velosipēdisti nedrīkst traucēt autovadītājam pārvietoties pa dzīvojamo zonu.
 
Novadā demontētās ceļazīmes nr. 533 un nr. 534 tiks uzstādītas daudzdzīvokļu namu teritorijās Liepu, Rīgas, Jūras un Zvejnieku ielās.
 
Carnikavas Komunālserviss

Ādažu novada pašvaldības aģentūra
Carnikavas komunālserviss

Adrese: Stacijas iela 7, Carnikava,Carnikavas pagasts,
Ādažu novads, LV-2163


Tālr.: +371 67993705
e-pasts:

                

Reģ.Nr. 90001691745

AS SEB banka
LV65UNLA0050013449119
AS Swedbank
LV28HABA0551029413114
AS Citadele banka
LV87PARX0023202160001 
                       Simbols-e E-adrese