Drukāt

Pabeigta Gaujas labā krasta aizsargdambja trūkstošā posma izbūve

.

Dambis D4-0718Šopavasar pabeigta trūkstošā aizsargdambja posma izbūve Siguļos, kas mazinās plūdu risku šajā vietā. Trūkstošā aptuveni 50 m garā dambja posma izbūve īpašumā pie Valteru ielas 18 iepriekš nebija iespējama, jo nebija panākta vienošanās ar zemesgabala īpašnieku.

Pēc aizsargdambja posma izbūves pa dambi var pārvietoties no šosejas A1 līdz Dzirnupei. Būvdarbus veica SIA "Pontoni", projekta autors – SIA "Meliorprojekts", būvuzraudzību veica SIA "Rīga Rent". Projekta izmaksas ir 162 684,83 eiro (ieskaitot PVN) no pašvaldības budžeta.

Ādažu novada pašvaldības aģentūra
Carnikavas komunālserviss

Adrese: Stacijas iela 7, Carnikava,Carnikavas pagasts,
Ādažu novads, LV-2163


Tālr.: +371 67993705
e-pasts:

                

Reģ.Nr. 90001691745

AS SEB banka
LV65UNLA0050013449119
AS Swedbank
LV28HABA0551029413114
AS Citadele banka
LV87PARX0023202160001 
                      

Simbols-e E-adrese

 

Piekļūstamības paziņojums