Drukāt

Komunālo maksājumu parādniekus aicina vienoties par atlikto maksājumu

.

Radiators 18lppApkures sezonā, kad komunālo maksājumu rēķini ir krietni lielāki nekā gada siltajos mēnešos, iedzīvotājiem mēdz uzkrāties parādi. 
 
Lai atvieglotu to nomaksu, pašvaldības aģentūra "Carnikavas Komunālserviss" aicina parādniekus noslēgt atliktā maksājuma līgumu, saskaņā ar kuru var norēķināties pakāpeniski, parāda summu sadalot vairākos maksājumos un maksājot līdztekus tekošajiem rēķiniem.
 
Noslēdzot atliktā maksājuma līgumu, netiek aprēķināts līgumsods, kā arī par uzkrājušos parādu Carnikavas Komunālserviss neiesniegs prasību tiesā. Ja parāda summa netiek dzēsta, Carnikavas Komunālserviss ir spiests iesniegt prasību tiesā par parāda piedziņu, un papildus parāda summai no parādnieka tiek piedzīti visi ar tiesāšanos saistītie izdevumi.
 
Ja ir jautājumu vai neskaidrības saistībā ar šiem jautājumiem, aicinām ierasties Carnikavas Komunālservisā, Stacijas ielā 7, Carnikavā, pieņemšanas laikā pirmdienās plkst. 8.00 – 17.30 un ceturtdienās plkst. 8.00 – 17.30 (pārtraukums plkst. 12.00 – 12.30).
 
E. Klindžāne

Ādažu novada pašvaldības aģentūra
Carnikavas komunālserviss

Adrese: Stacijas iela 7, Carnikava,Carnikavas pagasts,
Ādažu novads, LV-2163


Tālr.: +371 67993705
e-pasts:

                

Reģ.Nr. 90001691745

AS SEB banka
LV65UNLA0050013449119
AS Swedbank
LV28HABA0551029413114
AS Citadele banka
LV87PARX0023202160001 
                       Simbols-e E-adrese