Drukāt

Pie Gaujas pamanītie Sosnovska latvānim līdzīgie augi ir ārstniecības dižzirdzenes

.

dzizirdzeneCarnikavas novada Tūrisma informācijas centrā augusta sākumā vērsās novada iedzīvotāja, lai informētu, ka Gaujas upes kreisajā krastā, posmā no Mazās Gaujas ielas līdz pat Atpūtas ielai, sevišķi apmežotajās teritorijās (starp upi un aizsargdambi) pamanītas Sosnovska latvāņu audzes.
 
Lai pārbaudītu minēto vietu, šī gada 5. augustā Carnikavas Komunālservisa vides inženiere, Dr. geogr. Inese Silamiķele izstaigāja kājāmgājējiem brīvi pieejamos Gaujas piekrastes posmus starp Atpūtas un Mazo Gaujas ielu, taču Sosnovska latvānis (Heracleum sosnowskyi) netika konstatēts.
 
Vides speciāliste skaidro, ka Gaujas piekrastes augāja joslā sastopama vizuāli līdzīga suga – ārstniecības dižzirdzene (Angelica archangelica, sk. attēlā). Tā ir Latvijā diezgan reti piejūrā un Ventas baseina upju krastos sastopama suga – vismasīvākais Latvijas savvaļas čemurziedis, kura stumbra augstums saskaņā ar datiem var sasniegt pat 3 m. No Sosnovska latvāņa dižzirdzene atšķiras ar smalkāku lapu dalījumu, sarkanbrūnu stumbru un lodveida ziedkopu. Zālājos sastopams arī Sibīrijas latvānis (Heracleum sibiricum).
 
I.Silamiķele atzinīgi vērtē sabiedrības rūpes un iesaistīšanos, jo Sosnovska latvānis ir suga ar agresīvu izplatīšanās tendenci un var strauji ieviesties vietās, kur tas iepriekš nav ticis konstatēt.

Ādažu novada pašvaldības aģentūra
Carnikavas komunālserviss

Adrese: Stacijas iela 7, Carnikava,Carnikavas pagasts,
Ādažu novads, LV-2163


Tālr.: +371 67993705
e-pasts:

                

Reģ.Nr. 90001691745

AS SEB banka
LV65UNLA0050013449119
AS Swedbank
LV28HABA0551029413114
AS Citadele banka
LV87PARX0023202160001 
                       Simbols-e E-adrese