Drukāt

Ceturtdaļa mājsaimniecību nav noslēgušas atkritumu apsaimniekošanas līgumus ar “Clean R”

.

4 Grafika 1024Novadnieki un garāmbraucēji sabiedriskā transporta pieturvietās, it īpaši Garupē, no rītiem pie sīko atkritumu urnām var vērot neapzinīgu iedzīvotāju atstātos sadzīves atkritumu maisus, pat būvniecības atlikumus. 
 
Nereti atkritumi nonāk mazāk pamanāmās vietās – grāvjos, mežos u.c. Jau pagājis gads, kopš atkritumu apsaimniekošanu novadā nodrošina SIA "Clean R", tomēr aptuveni ceturtdaļa mājsaimniecību vēl nav noslēgušas atkritumu apsaimniekošanas līgumus un savus atkritumus utilizē, kaitējot citiem iedzīvotājiem un videi.
 
Piemēram, Serģu ielā Gaujā Carnikavas Komunālserviss regulāri konstatē izmestus būvgružu maisus. Lūdzam iedzīvotājus par šādiem un līdzīgiem gadījumiem ziņot Carnikavas novada pašvaldības policijai un atgādinām, ka saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksu sods par sadzīves atkritumu radītāja vai īpašnieka nepiedalīšanos pašvaldības organizētajā sadzīves atkritumu savākšanā vai atkritumu izmešanu neatļautā vietā ir no 70 līdz 700 eiro. Aicinām tos iedzīvotājus, kuri vēl nav noslēguši atkritumu apsaimniekošanas līgumus ar SIA "Clean R", nekavējoties to izdarīt!
 
Ziemas sezonā – no 2019. gada oktobra līdz 2020. gada aprīlim – "Clean R" pārstāvis Carnikavā pieņems klientus katra mēneša otrajā un ceturtajā ceturtdienā pašvaldības aģentūras "Carnikavas Komunālserviss" telpās Stacijas ielā 7 no plkst. 8.30 līdz 12.00 un no 12.30 līdz 17.00. Tuvākā pieņemšanas reize – 10. oktobrī. Līgumu iespējams noslēgt arī vietnes www.cleanr.lv sadaļā "e-pakalpojumi", autorizējoties ar internetbankas starpniecību. Par visiem neskaidrajiem jautājumiem aicinām vērsties "Clean R" Klientu apkalpošanas centrā, rakstot uz e-pasta adresi , kā arī darbdienās plkst. 8.00–17.00 zvanot uz klientu centra tālruni 67111001 vai klātienē darba laikā uzņēmuma birojā Vietalvas ielā 5, Rīgā.
 
Informāciju par atkritumu apsaimniekošanu novadā pastāvīgi varat atrast ŠEIT.
 
Clean R, Carnikavas Komunālserviss

Ādažu novada pašvaldības aģentūra
Carnikavas komunālserviss

Adrese: Stacijas iela 7, Carnikava,Carnikavas pagasts,
Ādažu novads, LV-2163


Tālr.: +371 67993705
e-pasts:

                

Reģ.Nr. 90001691745

AS SEB banka
LV65UNLA0050013449119
AS Swedbank
LV28HABA0551029413114
AS Citadele banka
LV87PARX0023202160001 
                       Simbols-e E-adrese