Drukāt

Sākta apauguma izzāģēšana ciemu ielās

.

Apaugums-12 800Kā ik rudeni, Carnikavas Komunālserviss kopš septembra beigām veic ielu nodalījuma joslu izzāģēšanu, lai uzlabotu ielas pārredzamību, satiksmes drošību un ceļu uzturēšanas un operatīvā transporta brīvu pārvietošanos. Īpašnieki par to netiek atsevišķi brīdināti, tāpēc, ja īpašnieks vēlas saglabāt kādu augu, kas aug aizsargjoslā, aicinām to pārstādīt savā teritorijā.
 
Atgādinām, ka saskaņā ar Carnikavas novada apstādījumu aizsardzības, teritorijas labiekārtošanas, kopšanas un būvju uzturēšanas noteikumiem un Aizsargjoslu likumu ielas nodalījuma joslām (ceļa daļa no brauktuves malas līdz īpašuma robežai) ir jābūt brīvām no apstādījumiem, tāpēc tajās nedrīkst neko novietot vai būvēt.
 
Carnikavas Komunālserviss

Ādažu novada pašvaldības aģentūra
Carnikavas komunālserviss

Adrese: Stacijas iela 7, Carnikava,Carnikavas pagasts,
Ādažu novads, LV-2163


Tālr.: +371 67993705
e-pasts:

                

Reģ.Nr. 90001691745

AS SEB banka
LV65UNLA0050013449119
AS Swedbank
LV28HABA0551029413114
AS Citadele banka
LV87PARX0023202160001 
                      

Simbols-e E-adrese

 

Piekļūstamības paziņojums