Drukāt

Līdz 16. martam jāpiesaka sadzīves elektrotehnikas izvešana bez maksas; lielgabarīta un bīstamos atkritumus izvedīs par maksu

.

Lielgabarits-7603 800Vides pakalpojumu uzņēmums SIA "Clean R" sadarbībā ar Carnikavas Komunālservisu šī gada 21. martā visos Carnikavas novada ciemos organizē "Eko dienas" – nolietotās elektrotehnikas, t. sk. luminiscento lampu, kā arī lielgabarīta un bīstamo atkritumu izvešanas akciju.
 
Klientu ievērībai: bez maksas tiks izvesta elektrotehnika un luminiscentās lampas. Maksa par sadzīves lielgabarīta atkritumu izvešanu ir 25,36 eiro/m3 (ar PVN), par bīstamo atkritumu izvešanu (tai skaitā riepas) – 4,22 eiro/kg (ar PVN). Klientiem, kuri pieteiks pakalpojumus, maksa par tiem tiks pievienota pie tekošā rēķina.
 
Vietas, kurās nepieciešams nodrošināt pakalpojumu, jāpiesaka līdz šī gada 16. martam (ieskaitot) – elektroniski, rakstot uz , vai pa tālruni 67111001. Piesakot izvešanu ir jānosauc adrese un aptuvenais atkritumu apjoms, kā arī atkritumu frakcija – lielgabarīts, bīstamie atkritumi, elektrotehnika vai luminiscentās lampas.
 
Daudzdzīvokļu namu iedzīvotājus līdz 16. martam aicinām vērsties pie sava nama apsaimniekotāja, lai pieteiktu nepieciešamo pakalpojumu, jo tikai līgumslēdzējs var pieteikt izvešanu "Clean R".
 
21. marta rītā līdz plkst. 8.00 izvedamās lietas jānovieto pie sava sadzīves atkritumu konteinera, un dienas laikā tās tiks aizvestas. Aicinām ņemt vērā, ka atkritumi jānovieto tā, lai tiem varētu piekļūt ar speciālo transportu.
 
"Clean R", "Carnikavas Komunālserviss"

Ādažu novada pašvaldības aģentūra
Carnikavas komunālserviss

Adrese: Stacijas iela 7, Carnikava,Carnikavas pagasts,
Ādažu novads, LV-2163


Tālr.: +371 67993705
e-pasts:

                

Reģ.Nr. 90001691745

AS SEB banka
LV65UNLA0050013449119
AS Swedbank
LV28HABA0551029413114
AS Citadele banka
LV87PARX0023202160001 
                       Simbols-e E-adrese