Drukāt

Sāks pārbaudi par lietus notekūdeņu novadīšanu pašvaldības centralizētajos kanalizācijas tīklos

.

Lietusudenu drenaza 800Pašvaldības aģentūra "Carnikavas Komunālserviss" martā sāks pārbaudīt novada nekustamos īpašumus, lai konstatētu, kuros īpašumos lietus ūdens kanalizācija ir pieslēgta pie pašvaldības centralizētajiem sadzīves kanalizācijas tīkliem.
 
Saskaņā ar Carnikavas novada domes saistošiem noteikumiem Nr. SN/2017/6 "Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Carnikavas novadā" pašvaldības centralizētajos kanalizācijas tīklos ir aizliegts novadīt lietus notekūdeņus no nekustamajiem īpašumiem. Īpašniekam tie ir jānovada atklāti teritorijā vai jāfiltrē gruntī.
 
Pārbaude tiks veikta ar dūmu ģeneratora palīdzību. Ja tiks konstatēts saistošo noteikumu pārkāpums, Carnikavas Komunālserviss veiks lietus notekūdeņu daudzuma aprēķinu saskaņā ar būvniecību regulējošiem normatīvajiem aktiem – ņemot vērā nekustamā īpašuma teritorijas platību un segumu un aprēķinot kopējo gada apjomu.
 
Par šādi aprēķināto lietus notekūdeņu daudzumu nekustamā īpašuma īpašniekam tiks izrakstīts rēķins, kā arī par veikto pārkāpumu paredzēta administratīvā atbildība.
 
Carnikavas Komunālserviss

Ādažu novada pašvaldības aģentūra
Carnikavas komunālserviss

Adrese: Stacijas iela 7, Carnikava,Carnikavas pagasts,
Ādažu novads, LV-2163


Tālr.: +371 67993705
e-pasts:

                

Reģ.Nr. 90001691745

AS SEB banka
LV65UNLA0050013449119
AS Swedbank
LV28HABA0551029413114
AS Citadele banka
LV87PARX0023202160001 
                       Simbols-e E-adrese