Drukāt

Paziņojumus Komunālservisam sūtiet caur lietotni “Mobio”

.

FB MOBIOCarnikavas Komunālserviss pastāvīgi reaģē uz iedzīvotāju norādēm par valsts mežos un pašvaldības īpašumos izmestiem atkritumiem un citām saimnieciskām nebūšanām. Esam pateicīgi par sniegto informāciju un iesakām šim mērķim izmantot mobilo lietotni "Mobio", kurā var precīzi norādīt vietu, par kuru tiek sniegts ziņojums.
 
Ja pamanāt, piemēram, bojātu ielu apgaismojuma laternu, nolūzušu koku, nopietnu problēmu kādā ceļa vai ielas posmā, neatļautu būvniecību, nevietā izmestus atkritumus u.c., fiksējiet notikumu ar "Mobio"! Jūsu ziņojumu saņems Komunālservisa, pašvaldības policijas vai būvvaldes speciālists, izvērtēs un atbilstoši rīkosies. Savukārt iesniedzējs lietotnē "Mobio" varēs sekot līdzi risinājumam.
 
Papildus ar "Mobio" aplikāciju ir iespējams operatīvi saņemt aktuālu informāciju no pašvaldības par saimnieciskiem jautājumiem – plānotām atkritumu apsaimniekošanas akcijām, satiksmes ierobežojumiem u.c.

Ādažu novada pašvaldības aģentūra
Carnikavas komunālserviss

Adrese: Stacijas iela 7, Carnikava,Carnikavas pagasts,
Ādažu novads, LV-2163


Tālr.: +371 67993705
e-pasts:

                

Reģ.Nr. 90001691745

AS SEB banka
LV65UNLA0050013449119
AS Swedbank
LV28HABA0551029413114
AS Citadele banka
LV87PARX0023202160001 
                       Simbols-e E-adrese