Drukāt

Pie dalīti vākto atkritumu konteineriem uzstādīs papildu novērošanas kameras

.

MiskastesCarnikavas Komunālserviss ir iegā­dājies papildu mobilās novērošanas kameras, kas pēc vajadzības tiks izvietotas vietās, kur tiek konstatēti atkritumu apsaimniekošanas kārtības pārkāpumi. 
 
Diemžēl vēl aizvien iedzīvotāji uzskata, ka šķiroto atkritumu savākšanas punktos var izmest zemē maisiņus ar nešķirotiem atkritumiem vai atbrīvoties no nevajadzīgās sadzīves tehnikas vai mēbelēm.
 
Šāda rīcība nav pieļaujama, jo šķiroto atkritumu konteineri ir domāti tam, lai mājsaimniecībā būtu iespēja "dzīvot zaļi" un šķirot mājsaimniecībā radušos sadzīves atkritumus, nevis bez maksas atbrīvoties no nešķirotiem sadzīves atkritumiem. Tāpat kameras tiks izmantotas lai novērstu vandalismu Piejūras dabas parkā teritorijā, Carnikavas skeitparkā, kā arī pārliecinātos par pārvietošanās izliegumu ievērošanu populārākajās atpūtas vietās, tai skaitā Carnikavas promenādē un Jūrtakā.

Ādažu novada pašvaldības aģentūra
Carnikavas komunālserviss

Adrese: Stacijas iela 7, Carnikava,Carnikavas pagasts,
Ādažu novads, LV-2163


Tālr.: +371 67993705
e-pasts:

                

Reģ.Nr. 90001691745

AS SEB banka
LV65UNLA0050013449119
AS Swedbank
LV28HABA0551029413114
AS Citadele banka
LV87PARX0023202160001 
                       Simbols-e E-adrese