Drukāt

Zāģēšana pabeigta, labiekārtošanā rit pavasara darbi

.

Tulpes-5488Carnikavas Komunālservisa labiekārtošanas darbinieki aprīlī steidza pabeigt nepieciešamos zāģēšanas darbus, un drīz sāksies pļaušana ciemu centros. Sezonas darbs turpinās pie apstādījumiem, kuros šogad atgriezušās tulpes.

Skvērā pie bērnudārza "Riekstiņš" var apskatīt Latvijas simtgadē novadam dāvināto šķirni "Latvija" tumši sarkanā krāsā. Interesanti, ka puķu sīpolu piegādātāja kļūmes dēļ vispirms saņēmām šķirni "Lietuva", un oranžīgie ziedi skatāmi turpat netālu no "kaimiņvalsts". Jau sastādītas atraitnītes, kuras vēlāk nomainīs vasaras ziedi – saskaņā ar stādījumu plānu, kurš izveidots visai šī gada sezonai no pavasara līdz rudenim. Būs jaunumi, jo stādījumos aizstāti augi, kas nav gribējuši "iedzīvoties" mūsu piejūras klimatā, ar izturīgākiem un novada dabai raksturīgiem.

Carnikavas stadiona zālienam aprīlī veikta aerācija un smilšošana. Smilšojot tiek uzlabots augsnes sastāvs, lai sporta zāliens varētu labāk izturēt slodzi un lai lietus laikā uz laukuma nekrātos ūdens. Stadiona zālienā izkliedētas 40 t smilšu.

Līdz 15. aprīlim pabeigti visi plānotie zāģēšanas darbi, līdz rudenim tiks zāģēti tikai koki avārijas stāvoklī. Strādājot no pacēlāja, koku vainagiem izzāģēti sausie un bojātie zari un "pacelti" zaru vainagi, kas traucē transporta kustībai, kā arī ceļu uzturēšanas tehnikas un atkritumu apsaimniekotāja "Clean R" darbam. Izzāģēti krūmi un dzīvžogi ielu nomalēs, krustojumos un citur, kā arī atsevišķās vietās pie aizsargdambjiem. Nozāģētie zari sašķeldoti un mulčs vēlāk tiks izlietots apstādījumu kopšanai.

Atgādinām, ka iedzīvotājiem pašiem ir jārūpējas, lai ielu aizsargjoslas pie viņu īpašumiem būtu brīvas no kokaugiem un krūmiem.

Sākoties siltajai sezonai, atgādinām māju īpašniekiem, ka saskaņā ar Carnikavas novada apstādījumu aizsardzības, teritorijas labiekārtošanas, kopšanas un būvju uzturēšanas noteikumiem un Aizsargjoslu likumu ielas nodalījuma joslām (ceļa daļa no brauktuves malas līdz īpašuma robežai) ir jābūt brīvām no apstādījumiem, tāpēc tajās nedrīkst neko novietot vai būvēt.

Pēc 15. maija novada pludmalēs plānots izvietot 11 pārģērbšanās kabīnes, kā arī atkritumu urnas.

Carnikavas Komunālserviss

Ādažu novada pašvaldības aģentūra
Carnikavas komunālserviss

Adrese: Stacijas iela 7, Carnikava,Carnikavas pagasts,
Ādažu novads, LV-2163


Tālr.: +371 67993705
e-pasts:

                

Reģ.Nr. 90001691745

AS SEB banka
LV65UNLA0050013449119
AS Swedbank
LV28HABA0551029413114
AS Citadele banka
LV87PARX0023202160001 
                       Simbols-e E-adrese