Drukāt

Dezinficētas visas novada ūdens sagatavošanas iekārtas

.

Garciema udensattirisanaCarnikavas Komunālserviss aprīlī veicis visu sešu ūdens rezervuāru dezinfekciju, kā to paredz normatīvie akti. Šobrīd un arī pirms tam novada iedzīvotājiem pa pašvaldības maģistrāliem ūdens tīkliem piegādātais ūdens atbilst visām nekaitīguma un kvalitātes prasībām.
 
Atgādinām, ka kvalitatīvs dzeramais ūdens ir dzidrs ar patīkamu garšu un smaržu. Tas ir tīrs, svaigs un caurspīdīgs, bez acīmredzamiem piemaisījumiem. Komunālservisa Ūdenssaimniecības nodaļa seko iedzīvotājiem piegādātā dzeramā ūdens kvalitātei, regulāri veicot pārbaudes atbilstoši ūdens monitoringa programmai.
 
Carnikavas Komunālserviss

Ādažu novada pašvaldības aģentūra
Carnikavas komunālserviss

Adrese: Stacijas iela 7, Carnikava,Carnikavas pagasts,
Ādažu novads, LV-2163


Tālr.: +371 67993705
e-pasts:

                

Reģ.Nr. 90001691745

AS SEB banka
LV65UNLA0050013449119
AS Swedbank
LV28HABA0551029413114
AS Citadele banka
LV87PARX0023202160001 
                       Simbols-e E-adrese