Drukāt

Siltumenerģijas tarifs šogad nemainās, maksājumu apjomu var ietekmēt paši iedzīvotāji

.

Radiators 18lppSiltumenerģijas ražošanas tarifs Carnikavas novadā jaunajā pārskata gadā paliek nemainīgs – šāds lēmums pamatots ar datiem par 2019. gadā siltuma ražošanai izlietotajiem līdzekļiem – dabasgāzi, siltuma sadali u.c., kā arī ieņēmumiem, ko veido iedzīvotāju samaksātais par patērēto siltumenerģiju pašvaldības aģentūrai "Carnikavas Komunālserviss".
 
Maksa par siltumu – vidēja, to ietekmē arī paši iedzīvotāji
Siltumenerģijas ražošanas izmaksu bilancē ieņēmumi tikai nedaudz – par 0,29 % – ir mazāki par izdevumiem, tāpēc pašreizējiem apstākļiem siltumenerģijas tarifs ir noteikts pareizi un tas nav jāmaina. Siltumenerģijas tarifs galvenokārt atkarīgs no dabasgāzes cenas, un Carnikavas novadā siltumenerģijas ražošanas izmaksās tieši maksa par dabasgāzi veido 79,3 % (gāzes katlumājās šis rādītājs svārstās robežās 65–80 %), un šāds īpatsvars cenā liecina, ka siltumenerģijas ražošanā citas ražošanas pozīcijas nesadārdzina pakalpojumu.
 
Vidējais siltumenerģijas ražošanas tarifs 2019. gadā bija 58,51 eiro/MW (bez siltummezgla apsaimniekošanas un PVN). Salīdzinot ar citām pašvaldībām un dažādiem siltumenerģijas patērētājiem Latvijā, maksa par siltumapgādi Carnikavā vērtējama kā vidēja.
 
Maksu par siltumapgādi aprēķina pēc vienota tarifa, tomēr, salīdzinot maksu par siltumenerģiju uz viena kvadrātmetra platību, arī datos par 2019. gadu redzams, ka maksa var atšķirties pat vairāk nekā trīs reizes.
 
Piemēram, 2019. gada decembrī maksa par siltumenerģiju kādā namā Zvejnieku ielā bija 0,37 eiro/m2 , bet citā namā šajā pašā ielā – 1,61 eiro/m2. P/a "Carnikavas Komunālserviss" siltumtehniķis Gunārs Persis, gadu no gada skaidrojot šo situāciju, atkal uzsver tās pašas likumsakarības. "Nama automātiskais siltummezgls precīzi uztur iestatīto temperatūru dzīvokļos, taču ēkas siltuma zudumus mazina siltināta ēka, pagrabs, jumts, ārdurvis un logi, kā arī iedzīvotāju paradumi – vai logi un durvis pagrabos, kāpņutelpās ir aizvērti, vai piegādātais siltums efektīvi var cirkulēt mājoklī, cik augsta komforta temperatūra ir iestatīta. Tas viss kopumā ļauj ieregulēt mājai minimālo patēriņu," skaidro siltumtehniķis, atzīstot, ka namu siltummezgli iestatīti saskaņā ar iedzīvotāju vēlmēm, un mājas vecākais ar šo regulējumu mēģina rast kompromisu starp visiem siltuma patērētājiem.
 
Būs jauns kurināmā piegādātājs
Šovasar beidzas līgums par gāzes iepirkumu ar AS "Latvijas Gāze", un iepirkuma procedūrā uz nākamajiem diviem gadiem par gāzes piegādātāju izvēlēts AS "Latvenergo", kas piedāvāja lētāko fiksēto gāzes cenu uz diviem gadiem. Jāuzsver, ka gāzes gala cena būs nedaudz atkarīga no "Gasso" noteiktajiem gāzes pārvades tarifiem, tāpēc pa mēnešiem tās cena var nedaudz atšķirties.
 
Pavisam Carnikavas Komunālservis piegādā siltumenerģiju 38 daudzdzīvokļu ēkām, astoņām pašvaldības iestādēm un septiņiem uzņēmumiem (veikaliem u.c.). Aģentūras pārziņā vēl pagaidām ir septiņi siltummezgli, kurus tuvākajā laikā ir jāpārņem dzīvokļu īpašnieku biedrībām, kā arī pašvaldības aģentūra apsaimnieko 14 siltummezglus, no kuriem īpašnieku biedrības daļu jau ir pārņēmušas.
 
Ja izveidojies parāds
Apkure ir dārgākais pakalpojums komunālo maksājumu struktūrā, tāpēc tieši gada aukstajos mēnešos mēdz veidoties un krāties komunālo maksājumu parādi. Vēl viens iemesls, kas palielina komunālos maksājumu kopsummu un/ vai parāda lielumu, ir ūdens patēriņa skaitītāju (ŪPS) verifikācijas termiņa neievērošanu, jo saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem daudzdzīvokļu nama ūdens patēriņa starpības izmaksas sedz tie īpašnieki, kuriem mājoklī nav uzstādīts uzskaitei derīgs ŪPS. Carnikavas Komunālserviss aicina parādniekus noslēgt atliktā maksājuma līgumu, saskaņā ar kuru var norēķināties pakāpeniski, parāda summu sadalot vairākos maksājumos un maksājot līdztekus tekošajiem rēķiniem.
 
Noslēdzot atliktā maksājuma līgumu, netiek aprēķināts līgumsods, kā arī netiek sniegta prasība tiesā. Ja parāda summa netiek dzēsta, parāda piedziņas lieta nonāk tiesā un papildus parāda summai no parādnieka piedzen ar tiesāšanos saistītos izdevumus.
 
Arī patlaban vairākas parādu atgūšanas lietas ir procesā. Aicinām tos, kuriem ziemas sezonā uzkrājušies komunālo maksājumu parādi, nomaksāt tos vasarā, kad komunālo maksājumu rēķini ir mazāki, lai jauno apkures sezonu var sagaidīt bez parāda par iepriekšējā ziemā saņemto siltumu!
 
Carnikavas Komunālserviss

Ādažu novada pašvaldības aģentūra
Carnikavas komunālserviss

Adrese: Stacijas iela 7, Carnikava,Carnikavas pagasts,
Ādažu novads, LV-2163


Tālr.: +371 67993705
e-pasts:

                

Reģ.Nr. 90001691745

AS SEB banka
LV65UNLA0050013449119
AS Swedbank
LV28HABA0551029413114
AS Citadele banka
LV87PARX0023202160001 
                       Simbols-e E-adrese