Drukāt

Kā likumīgi atbrīvoties no šīfera

.

IMG 5877Senāk azbestu saturošais šīferis klāja daudzu māju jumtus, jo tam piemīt vairākas vērīgas tehniskas īpašības: mehāniska izturība un elastība, termiska noturība, labas siltumizolācijas spējas, ķīmiska izturība pret skābēm un sārmiem. Azbests var būt ne tikai līdz 2000. gadam ražotajā šīferī, bet arī termoizolācijas un citos celtniecības materiālos.
 
Nekaitīgs, kamēr jauns un nebojāts
Kamēr azbestu saturoši elementi netiek aiztikti vai to virsmu saturošā struktūra netiek bojāta, kā arī, ja elementi ir nupat ražoti, tie ir nekaitīgi. Bet, laikam ejot, sāk noārdīties elementu virsma un bīstamās vielas sāk izplatību apkārtējā vidē.
 
Azbestam piemīt specifiska īpašība – spēja sadalīties elastīgās, izturīgās šķiedrās. Problēmas rodas tad, ja šīs šķiedras nonāk gaisā un cilvēks tās ieelpo. Nokļūstot plaušās, šķiedras nesadalās, netiek izvadītas no organisma, un ilgākā laika periodā var izraisīt dažādas smagas saslimšanas.
 
Tāpēc azbestu saturoši materiāli kontrolētos apstākļos jāsavāc un jāuzglabā kā bīstamie atkritumi.
 
Kur un kā utilizēt?
 
Jāuzsver, ka atkritumu radītājam pašam jāsedz azbesta atkritumu apglabāšanas izdevumi. Piemēram, ja paredzēts nomainīt jumta šīfera segumu, šīfera utilizācija var izmaksāt pat līdz 10 % no visas jumta nomaiņas tāmes. Tas jāņem vērā, plānojot izdevumus, bez tam, būvvalde ir tiesīga pieprasīt dokumentus, kas apliecina būvniecības atkritumu, t.sk. šīfera, izvešanu.
 
Bīstamos azbestu saturošos atkritumus, ieskaitot šīferi, par maksu var nodot AS "BAO" (bao.lv), kā arī citiem atkritumu un būvgružu savākšanas komersantiem, ja tie ir saņēmuši atļauju piesārņojošas darbības veikšanai, kurā ietverta arī azbestu saturošo atkritumu apsaimniekošana (citus komersantus var meklēt, izmantojot vietni atkritumi.lv).
 
Cena par šīfera utilizācijai ir atkarīga no tā, vai utilizējamo šīferi uz "BAO" sadzīves bīstamo atkritumu nodošanas punktu iedzīvotāji nogādā paši vai izmanto "BAO" transportēšanas pakalpojumu.
Svarīgi – "BAO" pieņemšanas punktos degvielas uzpildes stacijās un Getliņos šīferi nepieņem. Tas jāved uz bīstamo atkritumu pārstrādes kompleksu Olainē, Celtnieku ielā 3a.
 
Iepriekš vienojoties un veicot priekšapmaksu, uzņēmums nodrošinās transportu uz pakalpojuma saņēmēja norādīto vietu.
 
Šīfera izvešana maksā 190 eiro par tonnu, un papildus transportēšanas izdevumi ir 50 eiro par vienu paletes vietu (eiropalete, parasti 1,2x1,2 m).
 
Sīkāka informāciju uzņēmums sniedz pa tālr. 67612259 (darbadienās plkst.9.00-17.00) vai e-pastā: .
 
Savukārt atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu sniedzējs Carnikavas novadā, SIA "Clean R", nodrošina šīfera aizvešanu uz atkritumu apglabāšanas vietu par 4,22 eiro kilogramā kā jebkurus bīstamos atkritumus.
 
Šīfera transportēšanas nosacījumi
Ministru kabineta noteikumi paredz, ka, pārvadājot azbestu saturošus atkritumu, tie jāapstrādā, jāiesaiņo un jāpārklāj tā, lai nepieļautu azbesta šķiedru vai putekļu nokļūšanu vidē.
 
Atkritumu radītājam, kurš pats nogādā šīferi kādā no poligoniem, kuros drīkst apglabāt azbestu saturošus bīstamos atkritumus (meklēt vietnē varam. gov.lv meklējot "Azbesta atkritumi"), tas jāiepako polipropilēna materiāla maisos (Big Bag; nopērkami būvmateriālu veikalos).
 
Jāuzsver, ka azbesta saturošo atkritumu ierakšana zemē nepadara tos par nekaitīgiem atkritumiem, jo sava īpašuma teritorijā nav iespējams azbesta atkritumus apsaimniekot atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
 
Saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksu par azbesta atkritumu apsaimniekošanas noteikumu pārkāpšanu paredzēts naudas sods: fiziskajām personām no 70 līdz 700 eiro, juridiskajām personām no 280 līdz 1400 eiro.
 
Carnikavas Komunālserviss

Ādažu novada pašvaldības aģentūra
Carnikavas komunālserviss

Adrese: Stacijas iela 7, Carnikava,Carnikavas pagasts,
Ādažu novads, LV-2163


Tālr.: +371 67993705
e-pasts:

                

Reģ.Nr. 90001691745

AS SEB banka
LV65UNLA0050013449119
AS Swedbank
LV28HABA0551029413114
AS Citadele banka
LV87PARX0023202160001 
                       Simbols-e E-adrese